Strona startowa

 
 
Informacje
Kontakt
Pomoc


Ogłoszenia


Struktura

Projekty Unijne
UWAGA ! (2019-12-05)
Untitled document

Informujemy:

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu
w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota)
będzie czynny w godzinach 7.00 - 15.00,

natomiast w dniu 27 grudnia 2019 r. (piątek)
Ośrodek będzie nieczynny.


Za utrudnienia przepraszamy.

›› czytaj więcej


Wyjazd do Teatru Miejskiego w Gdyni (2019-12-03)
Untitled document

W dniu 29.11.2019 r. miał miejsce popołudniowy, autokarowy wyjazd do Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Na spektakl udali się seniorzy w ramach projektu "Uśpieni-Obudzeni", uczestnicy klubiku "Młodzi Duchem" oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej jak i wiceburmistrzem Świecia - panem Pawłem Knapikiem.

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję obejrzeć spektakl "Prawda. Komedia małżeńska" Floriana Zellera. Spotkanie służyło umożliwieniu kontaktu seniorów ze sztuką teatralną, odprężeniu i przyjemnemu spędzeniu czasu poza środowiskiem domowym, jak i kształtowaniu wrażliwości kulturalnej. Oprócz tego, wyjazd sprzyjał integracji seniorów, będących w kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

›› czytaj więcej


Mikołajka 2019 (2019-12-02)
Untitled document

W dniu 02 grudnia 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przy udziale kina studyjnego "Wrzos", zorganizował w ramach akcji socjlanej Mikołajki 2019, wyjście do kina dla dzieci wraz z rodzicami.

Dzieci obejrzały bajkę pt. "Kraina Lodu II" oraz spotkały się z pomocnikiem Świętego Mikołaja, który przed projekcją filmu rozdawał dzieciom cukierki.

›› czytaj więcej


Zaproszenie (2019-11-25)
Untitled document

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie zapraszają 2 grudnia 2019r. na godz. 9.00 na seans filmowy "Kraina Lodu II" do kina "Wrzos" w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 139. 

 

Dnia 6.12.2019r. od godz. 13.00 serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzeństwem i rodzicami na Spotkanie Mikołajkowe pełne zabaw i niespodzianek do Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3.

Prosimy każdego o zabranie uśmiechu i dobrego humoru.

›› czytaj więcej


Uśmiech dziecka (2019-11-19)
Untitled document

15 listopada 2019r. w ramach prokjektu "Uśmiech dziecka" Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dla dzieci wyjazd do Centrum Zabaw "Galaktyka" w Grudziądzu. Dzieci spędziły czas na swobodnej zabawie w sali zabaw. Maluchy bawiły się w kulkach i na mini zjeżdżalniach, a starsze dzieci pokonywały tory przeszkód i korzystały ze wspinaczki. Rodzice mieli czas na integrację przy wspólnej kawie. W czasie przerwy w zabawie wszyscy zjedli pizzę. Później dzieci bawiły się pod okiem animatorów. Wszyscy z uśmiechem wrócili do autobusu, by udać się w podróż do domu. 

›› czytaj więcej


projekt Program kompleksowego wsparcia osób młodych (2019-10-28)
Untitled document

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych realizuje projekt pn. „PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA OSÓB MŁODYCH”. 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo,
które nie pracują, nie kształcą się (w systemie stacjonarnym) i nie szkolą się, zamieszkujące na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Zapraszamy do udziału!

 

img

  

Biuro Projektu:

ul. Fordońska 120, bud. C, pokój nr 4

(budynek Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego) 

85-739 Bydgoszcz

tel. 537 824 632

e-mail: info@asise.pl 

 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie:

 http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/25-wsparcia.html

›› czytaj więcej


projekt Siła kwalifikacji (2019-10-28)
Untitled document

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych realizuje projekt pn. „SIŁA KWALIFIKACJI”. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia, zamieszkujące na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Zapraszamy do udziału!

  

img

Biuro Projektu:

ul. Fordońska 120, bud. C, pokój nr 4

(budynek Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego) 

85-739 Bydgoszcz

tel. 537 824 632

e-mail: info@asise.pl 

 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie:

http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/24-sila-kwalifikacji-woj-kujawsko-pomorskie-outplacement.html

›› czytaj więcej


Młodzi Duchem (2019-10-18)
Untitled document

W dniu 17.10.2019r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się cotygodniowe spotkanie klubu Młodzi Duchem. Serdecznie zapraszamy w czwartki od godziny 17.00.

›› czytaj więcej


Wyjazd do Janiej Góry (2019-10-17)
Untitled document

W dniu 14.10.2019 roku w ramach projektu "Uśmiech dziecka" Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wyjazd dla dzieci korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzeństwa do Wioski Chlebowej.

W trakcie wycieczki dzieci wysłuchały legendy związanej z Wioską Chlebową oraz historii o "Luppo". Następnie brały udział w warsztatach pieczenia chleba - samodzielnie zrobiły zakwas i przygotowały do wypieku chleb. W oczekiwaniu na chleb uczyły się o roślinach okopowych, ze smakiem zjadły podpłomyki, by później podążyć ścieżką edukacyjną na spotkanie: Gospodarzy, Straznika Soli, Straznika Ognia, Strażnika Wody oraz Stracha. Na koniec dzieci pobawiły się na placu zabaw i zjadły pyszne kiełbaski z chlebowego pieca. Zadowolone z bochenkiem własnoręcznie robionego chleba dzieci wróciły do domu.

›› czytaj więcej


Uwaga! (2019-10-11)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu informuje, że Kierownik Ośrodka Marzena Brac w dniach od 15 października 2019 roku do 16 października 2019 roku będzie nieobecna w pracy. Zastępstwo Kierownika w tych dniach pełnią mgr Magdalena Trzcińska oraz mgr Maciej Chareński.

›› czytaj więcej


Zakończenie Klubu Rodzica (2019-10-03)
Untitled document

W dniu 27.09.2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się ostatnie spotkanie prowadzonego od kwietnia br. w ramach projektu socjalnego "Klubu Rodzica". Projekt ten wpisuje się w "Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Świecie na lata 2019-2021"

Celem głównym projektu było "wspieranie rodziców w roli świadomych i odpowiedzialnych opiekunów oraz przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży".

W/w cel wynikał z potrzeby, którą podczas swojej pracy z rodzinami zauważają pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny. Do celów tych zaliczyć można kształtowanie osobowości dziecka przez poprawne relacje w rodzinie. Poprawne relacje dziecka z rodzicami od najwcześniejszych lat jego życia ułatwią rozwinięcie jego ambicji, planów na przyszłość i społecznego zaangażowania.

W okresie od kwitnia do września 2019 r. odbyło się 9 warsztatów prowadzonych przez pracowników Ośrodka, podczas których rodzicom dostarczono wiedzy na temat prawidłowych postaw rodzicielskich, zapoznano rodziców ze sztuką aktywnego słuchania dzieci, sposobami rozwiązywania konfliktów w relacji rodzic-dziecko, prowadzone były również treningi stosowania komunikatu "ja".

W okresie wakacyjnym w warsztatach, które były prowadzone w formie zabaw integracyjnych, uczestniczyli rodzice z dziećmi. Podczas jednego ze spotkań dzieci miały możliwość spotkania się z zaproszonymi strażakami, którzy w ciekawy sposób opowiedzieli o swojej pracy, o zagrożeniach w okresie wakacyjnym oraz o sposobach radzenia sobie w różnych niebezpiecznych dla dzieci sytuacjach. Podczas każdego spotkania na uczestników czekał słodki poczęstunek oraz owoce.

Dnia 27 września w spotkaniu wzięli udział rodzice z dziećmi. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano słodki poczęstunek oraz zamówiono pizzę. Każda rodzina biorąca udział w projekcie otrzymała podziękowania pisemne oraz nagrody w postaci gier planszowych.

›› czytaj więcej


Wyjazd do Warszawy na program Twoja twarz brzmi znajomo (2019-10-03)
Untitled document

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu dnia 25 września 2019 r. udali się do Warszawy i uczestniczyli w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", który zostanie wyemitowany 26 października 2019 r. W wyjeździe udział wzięli uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu, uczestnicy projektu "Uśpieni obudzeni" oraz uczestnicy klubiku "Młodzi duchem".

Celem wyjazdu była integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, obcowanie z kulturą oraz udział w życiu społecznym.

›› czytaj więcej


Muzeum Pożarnictwa Ziemi Świeckiej (2019-09-27)
Untitled document

W dniu 25.09.2019 r. w ramach działań projektowych, realizowanych przez asystentów osób niepełnosprawnych i psychologa, udano się z grupą osób niepełnosprawnych do Muzeum Pożarnictwa Ziemi Świeckiej, które jest prowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świeciu. Muzeum gromadzi, opracowuje i eksponuje zbiory ilustrujące dzieje straży pożarnej i miasta Świecie. W muzeum znajdują się eksponaty stałe.

Czas spędzony w muzeum był dla beneficjentów swoistym spotkaniem z przeszłością i historią. Dodatkowym atutem było to, że grupę oprowadzał po muzeum jeden z beneficjentów należacy do Zarządu OSP w Świeciu. Do najciekawszych zabytków w kolekcji należy zaliczyć: sikawki różnych typów z XIX i XX wieku, sprzęt alarmowy (syreny, bekadła, sygnałówki, pożarowskazy), ręcznie wyszywane sztandary jednostki straży pożarnej w Świeciu, sprzęt oświetleniowy, armaturę wodną. Integralną częscią muzeum jest Dział Historii Miasta Świecie, który prezentuje w swojej ekspozycji wielowiekowe dzieje Świecia. Gromadzi cieszące się zainteresowaniem stare pocztówki oraz fotografie.

Przedsięwzięcie, oprócz nadrzędnego celu, którym była aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością, niosło w sobie cel edukacyjny - poszerzenie wiedzy dotyczącej pożarnictwa i wiedzy ogólnej, dotyczącej Świecia oraz okolic. Czas, który beneficjenci spędzili wspólnie sprzyjał zacieśnianiu pozytywnej relacji koleżeńskiej między nimi, ciekawemu i produktywnemu spędzeniu czasu poza domem. Działanie to przyczyniło się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w odbiorze kultury w Świeciu.

›› czytaj więcej


Wyjazd do Torunia (2019-09-19)
Untitled document

W dniu 17.09.2019 r. obył się kolejny wyjazd seniorów w ramach projektu socjalnego "Uśpieni - Obudzeni" do Torunia.

W wycieczce uczestniczyly 44 osoby. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie Starówki Torunia wraz z przewodnikiem oraz Rejs po Wiśle statkiem "Wanda".

Celem wyjazdu była integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

›› czytaj więcej


Dyżury psychologów (2019-09-16)
Untitled document

img

›› czytaj więcej


WYJAZD DO PODDĄBIA! (2019-09-13)
Untitled document

Uczestnicy projektu „Usługi społeczne  - dla każdego!” w dniach 06-08 września 2019 roku wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu przebywali w  nadmorskiej miejscowości Poddąbie (nieopodal Ustki), gdzie zrealizowana została wyjazdowa forma wsparcia dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Podczas wyjazdu rodzice skorzystali ze szkolenia z zakresu treningu kompetencji rodzicielskich, natomiast dzieci z treningu intelektualnego. Było mnóstwo atrakcji, zarówno dla starszych, jak i młodszych Uczestników Projektu. Wyjazdowa forma wsparcia została zrealizowana w ramach modułu dotyczącego budowania relacji rodzinnych i społecznych. Chcąc oferować Uczestnikom Projektu jak najefektywniejsze skorzystanie z oferowanych form wsparcia zaplanowano wyjazd poza województwo kujawsko-pomorskie.

Wyjazd zaplanowano dla 135 Uczestników Projektu (całych rodzin).

›› czytaj więcej


Grupa wsparcia (2019-08-30)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu informuje, że od 02 września 2019 roku wznawia prowadzenie grup wsparcia dla rodzin, które borykają się z niepełnosprawnością w rodzinie. Grupa wsparcia prowadzona przez psychologa będzie funkcjonować dwa razy w miesiącu w środy w godzinach 15-17 w pokoju nr 13.

Działania grupy wsparcia wpisują się w Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Kontakt:

Psycholog Adriana Maliszewska

tel.: 52 527 40 93

img

›› czytaj więcej


Klub Młodzi Duchem (2019-08-30)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zaprasza chętnych do uczestnictwa w klubie "Młodzi Duchem", który funkcjonuje od 29 sierpnia 2019 roku w siedzibie naszego Ośrodka ul. Gen. J. Hallera 11.

Działalność klubu skierowana jest do seniorów, a koordynatorem klubu jest terapeuta zajęciowy Katarzyna Piątek. Spotkania klubu odbywają się raz w tygodniu w czwartek o godzinie 17 w pokoju nr 13.

Młodzi Duchem łączymy pokolenia poprzez cykliczne spotkania towarzyskie z elementami rękodzieła, w których udział biorą ludzie w różnym przedziale wiekowym.

Celem klubu jest:

- usprawnienie fizyczne, psychiczne oraz społeczne,

- oderwanie się od szarej rzeczywistości,

- wspólne dzielenie się doświadczeniami,

- przeciwdzaiłanie nudzie,

- aktywizowanie ludzi w różnym wieku,

- usprawnienie motoryki,

- poprawa jakości życia społecznego,

- konstruktywne i twórcze wypełnianie czasu, które ma być źródłem radości i satysfakcji.

Kontakt telefoniczny: 52 519 05 40

›› czytaj więcej


Rejs po Wiśle 2019 (2019-08-28)
Untitled document

W dniu 26 sierpnia 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował wyjazd do Torunia - miasta, które należy do elitarnej grupy miejsc wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wycieczka została zorganizowana dla 18 dzieci, nad którymi opiekę sprawowało trzech pracowników Ośrodka.

W ramach wycieczki dzieci skorzystały z refundowawnego przez Związek Miast Nadwiślańskich rejsu po Wiśle oraz posiłku w restauracji McDonalds. Na zakończenie wycieczki udano się na przepiękną starówkę, która zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu dziękuje za inicjatywę Związkowi Miast Nadwislańskich, dzięki niej dzieci miały okazję płynąć po Wiśle statkiem pasażerskim i zwiedziń Gród Kopernika.

›› czytaj więcej


Akcja socjalna Skaczmy w górę jak kangury (2019-08-28)
Untitled document

W dniu 23 kwietnia 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował wyjazd do Parku Trampolin "Jumpin Place" w Bydgoszczy.

Celem wycieczki było rozwijanie zainteresowań sportowych i czerpanie radości z uczestnictwa w zajęciach wśród dzieci i młodzieży. Wycieczka została zorganizowana dla 50 dzieci, nad którymi opiekę sprawowało czterech pracowników Ośrodka.

W ramach wycieczki dzieci skorzystały z zajęć sportowych prowadzonych przez wyspecjalizowanych trenerów oraz poczęstunku w formie ciepłego posiłku.

›› czytaj więcej


XVIII edycja programu stypendiów pomostowych (2019-08-06)
Untitled document

img

›› czytaj więcej


Nauka pływania w Tleniu (2019-07-25)
Untitled document

Począwszy od 25.06.2019 r. w miejscowości Tleń systematycznie co tydzień, odbywają się zajęcia "Nauka pływania". Beneficjentami są dzieci podopiecznych Ośrodka Pomocy Społeczenej w Świeciu, którzy z zainteresowaniem i zapałem biorą udział w wyjazdach i czerpią naukę ze spotkań z instruktorami.

Spotkania te, to nie tylko zajęcia w wodzie. Jest to również czas na naukę pierwszej pomocy prowadzoną przez ratowników WOPR, aktywność na placu zabaw czy na siłowni na świerzym powietrzu, pływanie rowerem wodnym oraz motorówką. Podczas zajęć w dniu 25.06.2019 r. dzieci korzystały również ze spotkania edukacyjnego z policjantem.

Najmłodsi mogą zawsze liczyć na napoje, lody, przekąski oraz ciepłe danie obiadowe przygotowane specjalnie dla nich.

›› czytaj więcej


Ahoj przygodo! (2019-07-16)
Untitled document

Dnia 15.07.2019 r. czwórka podopiecznych wytypowanych przez OPS w Świeciu rozpoczęła swoją wyprawę na dwutygodniowe kolonie w miejscowości Murzasichle, organizowane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Dzieciom już od samego początku towarzyszyła ekscytacja związana z podróżą pociągiem i atrakcjami, które czekają na nie w górach.

Dla niektórych z nich są to pierwsze w życiu kolonie, dlatego życzymy im udanej zabawy, wielu atrakcji oraz uśmiechu na twarzy!

›› czytaj więcej


Dzienny Dom Opieki Medycznej (2019-07-04)
Untitled document

img

›› czytaj więcej


Program zapobiegania upadkom dla Seniorów (2019-07-02)
Untitled document

img

img

›› czytaj więcej


Piknik Od seniora do juniora (2019-07-02)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu jako współorganizator brał udział wraz z uczestnikami projektu "Uśpieni-obudzeni", osobami niepełnosprawnymi i seniorami w pikniku "Od seniora do juniora" Piknik odbył się w Kozłowie w dniu 29.06.2019 r. pod patronatem Burmistrza Świecia.

Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji, m.in. Koło Fortuny, Familiada, zabawa z chustą animacyjną, konkurs "Mini ogródek", konkurs rysunkowy oraz poczęstunek w formie obiadu i ciasta.

Osoby biorące udział w konkursach otrzymały nagrody, które pracownicy Ośrodka pozyskali dzięki hojności lokalnych sponsorów.

›› czytaj więcej


Usługi społeczne - dla każdego! (2019-07-02)
Untitled document

W ramach projektu "Usługi połeczne - dla każdego!" beneficjenci regularnie uczestniczą we wspólnych wyjściach na basen i grotę solną.

›› czytaj więcej


Warsztaty Wesoło i kolorowo (2019-06-28)
Untitled document

W dniu 28.06.2019 r. w ramach projektu socjalnego "Klub Rodzica", który prowadzony jest w tut. Ośrodku odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców pt. "Wesoło i kolorowo".

W ramach warsztatów przeprowadzono wiele zabaw integracyjnych z użyciem chusty animacyjnej, mających na celu integrację grupy, tworzenie między rodzicami a dziećmi klimatu bliskości, miłości, akceptacji, kształtowanie więzi międzypokoleniowej.

Atrakcją dzisiejszego spotkania były odwiedziny strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, którzy przedstawili dzieciom zagrożenia mogące je spotkać podczas wypoczynku letniego, omówione zostały zasady prawidłowego zachowania się nad wodą, przypomniano dzieciom i rodzicom numery telefonów alarmowych oraz udzielono instrukcji jak prawidłowo zachować się w sytuacjach zagrożenia.

Dla wszystkich uczestników zajęć przygotowano słodki poczęstunek, soki, owoce, kawę, herbatę.

Zajęcia w Klubie Rodzica finansowane są w całości z darowizny od fimy "Mondi".

Koordynatorem projektu jest Asystent Rodziny Ludmiła Młynik.

›› czytaj więcej


Noc Świętojańska - Wianki w Kozłowie (2019-06-26)
Untitled document

img

›› czytaj więcej


Nauka pływania w Tleniu (2019-06-26)
Untitled document

W dniu 25.06.2019 r. w miejscowości Tleń odbyły się pierwsze zajęcia "Nauka pływania" dla podopiecznych tut. Ośrodka. Zajęcia będą odbywały się do końca sierpnia 2019 r., cykl 10 spotkań. Dzięki uprzejmości Mondi oraz Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowego Tleń dzieci mogą bezpiecznie nauczyc się pływać pod okiem instruktora. Ponadto podczas spotkania dzieci mogły skorzystać z instruktarzu udzielania pierwszej pomocy oraz pływać rowerem wodnym. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu. Po zakończonych zajęciach dzieci otrzymały bezpłatne napoje, ciepły posiłek oraz lody.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu dziękuje za możliwość uczestnictwa w w/w zajęciach. Największą satysfakcją jest dla nas uśmiech dzieci, którego w drodze powrotnej nie brakowało!

›› czytaj więcej


Uwaga (2019-06-24)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu informuje, że z powodu upałów Ośrodek zmienia godziny urzędowania - od dnia 24.06.2019 r. (poniedziałek) do dnia 28.06.2019 r. (piątek) będzie otwarty w godzinach 6.00 - 14.00

›› czytaj więcej


Uwaga! (2019-06-12)
Untitled document

W dniu 12.06.2019 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej urzęduje
w godzinach 7.00 - 14.00,
natomiast w dniu 13.06.2019
w godzinach 6.00 - 14.00.

›› czytaj więcej


Dzień Dziecka w Tleniu (2019-06-11)
Untitled document

Dnia 08.06.2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu oraz Sołectwo Tleń we współpracy ze Stowarzyszeniem Motocyklistów "Wataha" zorganizował w miejscowości Tleń Włóczęgę Szlakiem Wdy połączony z Piknikiem Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych tut. Ośrodka.

Ponadto na w/w pikniku odbyło się spotkanie profilaktyczne pod nazwą "Nie palę, nie piję, nie biorę", w ramach którego m.in. uczestnicy otrzymali ulotkę profilaktyczną. Podczas pikniku dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w konkursach zarówno plastycznych jak i ruchowych. Dzieci wykonały prace plastyczne pt. "Nie palę, nie piję, nie biorę". Ponadto odbył się pokaz sprzętu strażackiego, radiowozu policyjnego, motorów oraz zabytkowych samochodów. Dzięki uprzejmości Straży Pożarnej dzieci mogły ochłodzić się bryzą wodną ze strażackiego węża. Nie zabrakło poczęstunku: m.in. zupa pomidorowa, pączki, wata cukrowa, popkorn, było również ognisko.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze przy słonecznej pogodzie. Dzieci otrzymały liczne nagrody.

Darczyńcy pikniku: Sołectwo Tleń, BART Sp. z o.o., Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu, Nadolny Piotr, Różycki Robert oraz Wilkowski Maciej

›› czytaj więcej


Wyjazd do Poddąbia (2019-06-11)
Untitled document

Uczestnicy projektu "Usługi społeczne - dla każdego!" w dniach 24-26 maja 2019r. wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej przebywali w nadmorskiej miejscowości Poddąbie (nieopodal Ustki), gdzie zrealizowana została wyjazdowa forma wsparcia dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach modułu, dotyczącego budowania relacji rodzinnych i społecznych. Budowanie relacji w opinii wielu psychologów, terapeutów przynosi najlepsze efekty, jeśli relacjie te są budowane na neutralnym gruncie, z dala od rodzinnego domu, problemów, wtedy też łatwiej jest zaangażować się "w zmianę" i jej dokonać. Chcąc oferować Uczestnikom Projektu jak najefektywniejsze skorzystanie z oferowanych form wsparcia zaplanowano wyjazd poza województwo kujawsko-pomorskie.

Wyjazd obejmował 120 uczestników projektu (całych rodzin). Podczas wyjazdu zaplanowano dużo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Odbyły się także szkolenia z zakresu "treningu komunikacji rodzicielskich" oraz "treningu intelektualnego".

Informacja o wyjeździe znalazła się w Radiu Pik.

›› czytaj więcej


Dzień dziecka w Tleniu! (2019-06-09)
Untitled document

 

Dzień dziecka oraz spotkanie profilaktyczne "Nie palę, nie piję, nie biorę"

 

img

›› czytaj więcej


Podziękowania (2019-05-13)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu chciałby złożyć podziękowania dla pana Zdzisława Lintowiczowa - Prezesa Stowarzyszenia Diabetyków w Świeciu za przekazanie sprzętu do wypożyczalni oraz za okazane serce.

Dziękujemy!

 

img

›› czytaj więcej


Konsultacje społeczne (2019-05-08)
Untitled document

Burmistrz Świecia przeprowadza w terminie od 08 maja do 16 maja 2019r. konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Świecie na 2019 - 2021".

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców gminy Świecie i podmiotów działających na terenie gminy Świecie, a w szczególności poznania ich uwag i opinii.

Publikacja projektu uchwały i Porgramu:

1. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świeciu www.swiecie.eu,

2. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swiecie.eu, zakładka "konsultacje społeczne",

3. wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu (ul. Wojska Polskiego 124),

4. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu www.ops-swiecie.pl,

5. w lokalnych mediach.

Pisemne opinie, uwagi i wnioski, zgodnie z Formularzem konsultacji, należy składać drogą elektroniczą na adres, sekretariat@ops-swiecie.pl lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu (ul. Gen. J. Hallera 11).

Spotkanie infromacyjne odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu (ul. Gen. J. Hallera 11) w dniu 20 maja 2019 od godziny 10.00 do godz. 12.00 w sali konfernecyjnej na II piętrze.

Załączniki:
Zarządzenie 136/19 wraz z projektem uchwały i formularzem konultacji

›› czytaj więcej


UWAGA dostawa żywności! (2019-05-08)
Untitled document

Od 13.05 (poniedziałek) do 24.05.2019 roku (piątek)

Ciąg dalszy bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji

Bydgoskiej.

 

Żywność będzie można pobierać w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 11 w pokoju nr 4 tj. (poziom -1, piwnica)

 

Harmonogram do wglądu oraz pobrania znajduje się w załącznikach poniżej:


1. strona-1 

2. strona-2 

3. strona-3 

4. strona-4

5. strona-5

›› czytaj więcej


przedstawienie Brzydkie Kaczątko (2019-04-18)
Untitled document

W dniu 18.04.2019 r. uczestnicy projektu socjalnego "Uśpieni - Obudzeni" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społczenej w Świeciu, w ramach współpracy z Przedszkolem nr 4 w Świeciu zostali zaproszeni na przedstawienie "Brzydkie Kaczątko".

Po przedstawieniu uczestnicy otrzymali piękne wykonane własnoręcznie kartkiWielkanocne z życzeniami od Dyrekcji, pracowników i dzieci Przedszkola nr 4.

›› czytaj więcej


Bezpłatne kursy (2019-04-16)
Untitled document

img

›› czytaj więcej


UWAGA! (2019-04-16)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu informuje, że Kierownik Ośrodka Marzena Brac w dniach od 15 kwietnia 2019 roku do 28 kwietnia 2019 roku będzie nieobecna w pracy. Zastępstwo Kierownika w tych dniach pełni mgr Magdalena Trzcińska.

Telefon kontaktowy: 52 527 40 94

›› czytaj więcej


Warsztaty Wielkanocnego Rękodzieła (2019-04-05)
Untitled document

Dnia 03.04.2019r. miejsce miał zorganizowany Warsztat Wielkanocnego Rękodzieła dla grupy beneficjentów projektu "Usługi społeczne - dla każdego!", będących osobami niepełnosprawnymi. W zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkania zaangażowanie swoje okazali Kierownik i Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu oraz Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnieni w ramach projektu "Usługi społeczne - dla każdego!" - Asystenci Osób Niepełnosprawnych oraz Psycholog. Aktywność ta była swoistą stymulacją poznawczą beneficjentów, a przeprowadzone spotkanie służyło:

- zwiększaniu uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym,

- rozwijaniu osobistych zdolności oraz zamiłowań twórczych beneficjentów,

- pobudzaniu wyobraźni i kreatywności,

- podwyższeniu poczucia własnej wartości beneficjentów,

- spędzeniu czasu w sposób czynny i twórczy,

- rozładowaniu wewnętrznych napięć oraz negatywnych myśli,

- integracji społecznej.

W czasie spotkania miejsce miał poczęstunek przygotowany przez pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy. Czas, który beneficjenci spędzili przy kawie i cieście służył rozmowie i integracji społecznej.

Przygotowanie przez siebie dzieła, wytwory sztuki - beneficjenci zabrali do swoich domów w ramach pamiątki po Wielkanocnym Spotkaniu Warsztatowym.

W imieniu naszych beneficjentów serdecznie dziękujemy Pani Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu - Aleksandrze Ostrowskiej oraz Pracownikom tej placówki za zaangażowanie i włożony wkład podczas organizacji i trwania spotkania. Jesteście wyjątkowymi ludźmi z sercami otwartymi na wsparcie osób potrzebujących. Poświęcacie swój czas, dajecie cząstkę siebie, a to największy dar, którego nie można kupić. Wasza hojność dała wiele radości osobom biorącym udział w Warsztacie Wielkanocnego Rękodzieła. Jeszcze raz dziękujemy.


Asystenci osób niepełnosprawnych oraz psycholog

Projekt  "Usługi społeczne - dla każdego!"

img

›› czytaj więcej


UWAGA dostawa żywności! (2019-03-29)
Untitled document

Od 01.04 (poniedziałek) do 12.04.2019 roku (piątek)

Ciąg dalszy bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji

Bydgoskiej.

 

Żywność będzie można pobierać w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 11 w pokoju nr 4 tj. (poziom -1, piwnica)

 

Harmonogram do wglądu oraz pobrania znajduje się w załącznikach poniżej:


1. strona-1 

2. strona-2 

3. strona-3 

4. strona-4

5. strona-5

›› czytaj więcej


Projekt Uśpieni-obudzeni, Opera Nova (2019-03-25)
Untitled document

W dniu 22.03.2019 r. w ramach projektu socjalengo "Uśpieni - obudzeni" odbył się kolejny już w tym roku wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na operę komiczną pt. "Awantura w Recco, czyli drzewo wolności".

Frekwencja dopisała w 100%, uczestnicy projektu wraz z opiekunami spędzili cudowne chwile. Dla niektórych był to pierwszy wyjazd do opery i wrażenia bardzo długo pozostaną w ich pamięci.

›› czytaj więcej


AKTYWNY SAMORZĄD (2019-03-11)
Untitled document

Zapraszamy do zapoznania się z Pilotażowym Programem "Aktywny Samorząd"

img

›› czytaj więcej


Dzień Kobiet (2019-03-08)
Untitled document

W dniu 07.03.2019 r z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu socjalnego „Uśpieni – Obudzeni” zorganizował spotkanie w Restauracji Stare Miasto w Świeciu.

Uczestnikami spotkania byli seniorzy oraz osoby niepełnosprawne w ramach projektu systemowego „Usługi dla każdego”, który również realizowany jest przez tut. Ośrodek.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja zdrowotna Wellness – dzięki której nasi podopieczni dowiedzieli się jak zadbać o siebie i swoje zdrowie. Następnie można było skorzystać z konsultacji kosmetycznych i makijażowych. Panie jak i panowie mogli również skorzystać z komputerowego badania cery.

Spotkanie odbyło się przy pysznej kawie, herbacie i cieście, a zakończyło pysznym obiadem.

Szczególne podziękowania składamy dla Pani Lidii Thiede - Bellezza Studio Zdrowia i Urody, Żanetty Nalińskiej - Oriflame Wellness Life + oraz  Ewy Rożnowskiej - Studio Lux Studio Wizażu za poświęcony czas i wiedzę która przyda się nie jednej z nas.

Kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego już wkrótce...

›› czytaj więcej


NIECO CHĘCI I UCZESTNICY ŚDS UŚMIECHNIĘCI! (2019-02-28)
Untitled document

NOWE AUTO DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W śWIECIU! 

 

Pani Dorota Rutyna, która jeszcze nie tak dawno pełniła obowiązki Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy dołożyła wszelkich starań, aby pozyskać środki finansowe na zakup nowego samochodu dla uczetników ŚDS. Napisała i złożyła wniosek o dofinansowanie, odważnie sprostała szczegółowym wymaganiom oraz w końcowym efekcie zdobyła większą część środków finansowych niezbędnych do nowej inwestycji jaką jest zakup samochodu dla uczestników Środowiskowego Domu, resztę środków potrzebnych do zakupu samochodu Pani Rutyna otrzymała z budżetu gminy Świecie, co w łącznej kwocie wyniosło aż 140 tysięcy złotych!

Między innymi, dzięki takiej postawie jaką reprezentuje Pani Rutyna jednostki samorządu terytorialnego wciąż dążą do rozwoju, poprawy standardów oraz podnoszenia jakości świadczonych usług dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Świecie.

 

Pozyskane środki na samochód dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu: 

* 80.000,00 tysięcy złotych środki PFRON

** 60.000,00 tysięcy złotych środki własne gminy Świecie

 

świetnie wykonanej pracy gratuluje Kierownik OPS 

                                                         wraz z pracownikami!

 

przejdź do fotorelacji i .. 

›› czytaj więcej


Nie bądź sam! Razem można więcej! (2019-02-26)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu serdecznie zaprasza do uczestnictwa w spotkaniach Grupy Wsparcia Rodziców osób niepełnosprawnych. Spotkania odbywają się w siedzibie Ośrodka.  Grupa Wsparcia funkcjonuje od początku stycznia do końca czerwca 2019r. Za organizację spotkań oraz prowadzenie odpowiada psycholog – Adriana Maliszewska, kontakt – 502-112-256.

img

›› czytaj więcej


UWAGA dostawa żywności! (2019-02-15)
Untitled document

Od 18.02. (poniedziałek) do 01.03. 2019 roku (piątek)

Ciąg dalszy bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji

Bydgoskiej.

 

Żywność będzie można pobierać w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 11 w pokoju nr 4 tj. (poziom -1, piwnica)

 

Harmonogram do wglądu oraz pobrania znajduje się w załącznikach poniżej:


1. strona-1 

2. strona-2 

3. strona-3 

4. strona-4

5. strona-5

›› czytaj więcej


Projekt Uśpieni - Obudzeni (2019-02-15)
Untitled document

W dniu 09.02.2019 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie projektu socjalnego pt. "Uspieni - Obudzeni", którego organizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu.

Projekt jest kontynuacją poprzednich projektów socjalnych:

  • "Starość też radość",
  • "Do seniora z czułością i cierpliwością",
  • "Do niepełnosprawności i starości z czułością i cierpliwością".

Projekt skierowany jest w szczególności do osób niepełnosprawnych i seniorów z Gminy Świecie.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób. Spotkanie miało charakter integracyjno-informacyjny i odbyło się w sali konferencyjnej Ośrodka.

›› czytaj więcej


wyjazd do Opery Nova (2019-02-05)
Untitled document

Dnia 27.01.2019 roku w ramach projektu socjalnego „Uśpieni - Obudzeni” odbył się wyjazd do Opery Nova na operę pt. „Halka”.

Uczestnicy projektu wraz z opiekunami spędzili cudowne chwile w przyjaznej atmosferze.

›› czytaj więcej


APEL...PODZIEL SIĘ Z INNYMI... (2019-01-31)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu posiada magazyn odzieży używanej. Zwracamy się serdecznie do Państwa o pomoc w postaci przekazania nieodpłatnie odzieży, zabawek, obuwia itp. z przeznaczeniem dla osób ubogich. Wszystkie rzeczy są wydawane całkowicie za darmo. Ośrodek Pomocy Społecznej nie pobiera żadnych opłat w związku, z tym związanych.

Liczymy na pomoc zarówno osób prywatnych, jak i sklepów oraz firm odzieżowych.

Odzież można przekazywać pod adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 11.
Więcej informacji pok. nr 29 (sekretariat) oraz pod nr telefonu 52 519 05 40.

Będziemy bardzo wdzięczni za okazane serce i pomoc dla drugiego człowieka.

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży,

jeśli się ją dzieli” 

Magazyn odzieży używanej dla osób potrzebujących jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 15:00, pok. nr 3 (piwnica), Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 11.

›› czytaj więcej


Podziękowanie (2019-01-29)
Untitled document

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z całego serca dziękuje Państwu, którzy obchodzili 60 lat pożycia małżeńskiego i z tego tytułu otrzymali od bliskich prezent finansowy w wysokości 1900 zł, następnie dołożyli z własnych oszczędności 100 zł do okrągłej kwoty czyli 2000 zł i postanowili przeznaczyć tę kwotę rodzinie najbardziej potrzebującej.

Pomoc została przekazana za pośrednictwem pracownika socjalnego wybranej rodzinie.

Taka postawa jest godna naśladowania i nie ma słów, aby wyrazić podziękowanie za ten dar.

›› czytaj więcej


Bal przebierańców (2019-01-28)
Untitled document

W dniu 23.01.2019r. w ramach projektu „Uśmiech dziecka” w siedzibie Ośrodka zorganizowano bal przebierańców dla dzieci korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzeństwa. Animatorzy przygotowali ponad dwie godziny wspaniałej zabawy przy muzyce. Podczas balu były tańce i zabawy ruchowe. W przerwie dzieci robiły samoloty z papieru i rysowały ulubione zwierzątko, by później opowiedzieć o nim w kręgu. Dla wszystkich był słodki poczęstunek i napoje. Była także pizza i frytki. Animatorzy pożegnali się z dziećmi ich ulubioną zabawą ruchową o papudze.

›› czytaj więcej


Realizacja projektu (2019-01-23)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej zamieszcza pismo z Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu ws. realizacji projektu "Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)"

›› czytaj więcej


Realizacja projektu (2019-01-23)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej zamieszcza pismo z Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu ws. realizacji projektu "Aktywiczacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (IV)"

›› czytaj więcej


Uwaga (2019-01-11)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społczenej w Świeciu przyjmie nieodpłatnie łóżko piętrowe dla potrzebującej rodziny.


Osoby do kontaktu: Magdalena Witek lub Katarzyna Zemke

Tel. kontaktowy: 52 519 05 46

›› czytaj więcej


UWAGA dostawa żywności! (2019-01-11)
Untitled document

Od 14.01 (poniedziałek) do 25.01.2019 roku (piątek)

Ciąg dalszy bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji

Bydgoskiej.

 

Żywność będzie można pobierać w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 11 w pokoju nr 4 tj. (poziom -1, piwnica)

 

Harmonogram do wglądu oraz pobrania znajduje się w załącznikach poniżej:


1. strona-1 

2. strona-2 

3. strona-3 

4. strona-4

5. strona-5

›› czytaj więcej


Szkolenie z żywności 28.11.2018r. (2019-01-10)
Untitled document

W dniu 28.11.2018r. odbyło się szkolenie z dietetykiem oraz warsztaty kulinarne dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Spotkanie podzielone było na dwie części. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy przygotowywali kanapki, które następnie skonsumowano. Natomiast w czasie szkolenia, dietetyk przedstawił nową  piramidę żywieniową, przekazał też informacje jak efektywnie wykorzystywać żywność, by jej nie marnować.

›› czytaj więcej


Pilne! (2019-01-10)
Untitled document

Osoba długotrwale chorująca potrzebuje wsparcia w formie darowizny m.in. kuchenki gazowej, mebli kuchennych, mebli do pokoju, pralki i lodówki.

 

Osoba do kontaktu:

Natalia Adrya

tel: 52 519 05 41

›› czytaj więcej


Projekt Usługi społeczne - dla każdego! (2019-01-09)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego „Usługi społeczne – dla każdego!” organizuje spotkania o charakterze grupowym i indywidualnym dla osób niepełnosprawnych objętych projektem. Za wsparcie i realizacje odpowiedzialni są asystenci osoby niepełnosprawnej oraz psycholog.  


›› czytaj więcej


Podziękowania (2019-01-09)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu pragnie podziękować kierownikowi Parku Wodnego Panu Arielowi Stawskiemu oraz dyrekcji Studyjnego Kina Cyfrowego „Wrzos” Pani Iwonie Mazalewskiej.


img img

›› czytaj więcej


Rodzicu! (2019-01-08)
Untitled document

img img

›› czytaj więcej


Projekt 'Usługi Społeczne - dla każdego!' (2019-01-03)
Untitled document

W ramach Projektu „Usługi społeczne - dla każdego!”, asystenci osób niepełnosprawnych zatrudnieni w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej, zaangażowali się w pomoc i wsparcie beneficjentów w poprawie ich  warunków bytowych. Są to osoby, których sytuacja bytowa wynika 

z uwarunkowań związanych z chorobą oraz ubóstwem. Dlatego też, zgłoszono 13 rodzin do akcji „Szlachetnej Paczki”. Wszystkie zgłoszone rodziny zakwalifikowały się  i otrzymały wsparcie od Darczyńców. W ramach wsparcia otrzymały m.in. :

- łóżka, automat do prania, lodówki, mikrofalówki, odkurzacze,  elektryczne maszynki do golenia, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki, odzież, żywność, środki czystości i wiele innych cennych rzeczy.

W imieniu naszych beneficjentów serdecznie dziękujemy wolontariuszom  Szlachetnej Paczki za zaangażowanie i włożony wkład podczas całej akcji oraz Darczyńcom za okazane serce i wparcie. Jesteście bardzo wyjątkowymi ludźmi, którzy w sposób dojrzały postrzegają życie. W pełni rozumiecie sens i potrzebę Waszej misji społecznej jaka jest wolontariat. Poświęcając swój czas, dajecie potrzebującym cząstkę samego siebie, a to jest największy dar, którego nie da się kupić. Dzięki Wam nasi podopieczni, schorowani, osamotnieni i nieliczący już na nic dobrego w życiu – otrzymali iskierkę nadziei na lepsze jutro. Sprawiacie, że ich życie jest lepsze. Wasza empatia, wrażliwość i dobroć budzą nasz największy szacunek. Jesteście wzorem do naśladowania nie tylko dla Waszych koleżanek
i kolegów, ale i dla całej społeczności.

Szczególne podziękowania dla Koordynatorów Szlachetnej Paczki Pana Janusza Sienek, Iwony Kornackiej, oraz ich wolontariuszy Moniki Pruś, Elżbiety Bagniewskiej, Pawła Piesik, Kacpra Nosal, za włożony wkład w przygotowanie i realizację całej akcji Szlachetnej Paczki. Oczywiście największe podziękowania należą się Darczyńcom, bez których cała akcja nie była by możliwa, w szczególności Szkole Podstawowej w Grupie, Drużynie Harcerskiej „ Cztery Żywioły”, 1 Szczep Gromad Zuchowych  ze Świecia,  firmie Mondii,  Staroście Świeckiemu wraz z  pracownikami Starostwa Powiatowego, oraz anonimowym Darczyńcom z całej Polski.

Państwa pomoc jest cennym wkładem w poprawę warunków życia naszych beneficjentów. Wasze hojność dała wiele radości i niezmiernie pomoga w codziennym życiu. Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować za Wasze otwarte serca, za wsparcie - Wasza obecność utwierdza nas w przekonaniu, że to co robimy ma sens! Wywołaliśmy wspólnie uśmiech na twarzach rodziny - dziękujemy Wam za to!

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2018-12-27)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu informuje, że Kierownik Ośrodka Marzena Brac w dniach od 31.12.2018 roku do 04.01.2019 roku będzie nieobecna w pracy. Zastępstwo Kierownika w tych dniach pełni Kierownik Działu Pracy Socjalnej Pani  Monika Tantlewicz.

Telefon kontaktowy: 52 51 90 541 lub 507 022 063

›› czytaj więcej


Wigilia 2018 (2018-12-21)
Untitled document

Dnia 20.12.2018 roku w Przechowie odbyło się spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy Świecie. Uczestnikami spotkania byli: seniorzy, osoby samotne, bezdomne oraz niepełnosprawne.

›› czytaj więcej


żywność z PCK (2018-12-21)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu otrzymał żywność od PCK w Świeciu. Z produktów przygotowano 25 paczek dla osób w wieku inwolucji starczej. Paczki zostały rozwiezione przez opiekunki.

Ośrodek serdecznie dziękuje PCK za udzieloną pomoc 

 

›› czytaj więcej


UWAGA (2018-12-21)
Untitled document

Informujemy, że w dniu 24.12.2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy będzie zamknięty.

›› czytaj więcej


pilne! (2018-12-20)
Untitled document

 

Osoba bezdomna uzyskała mieszkanie z zasobów Gminy i potrzebuje nieodpłatnie m.in. pralkę, lodówkę, kanapę, meble do kuchni oraz pokoju.

Osoba do kontaktu:

Natalia Adrya
Tel: 52 519 05 41

 

›› czytaj więcej


pilne! (2018-12-20)
Untitled document

 

Rodzina 4-osobowa przyjmie nieodpłatnie pralkę

Osoba do kontaktu:

Natalia Adrya
Tel: 52 519 05 41

 

›› czytaj więcej


Zabawy świąteczne (2018-12-18)
Untitled document

Dnia 17.12.2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował spotkanie w Hali Widowisko – Sportowej w Świeciu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Przygotowano atrakcje w postaci spektaklu pt. „Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja”  przedstawianym przez Teatr Katarynka oraz słodki poczęstunek. Dnia 18.12.2018 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu pracownicy rozpoczęli wydawanie paczek świątecznych dla dzieci.

›› czytaj więcej


Wyjazd do Centrum Zabaw Galaktyka (2018-12-13)
Untitled document

12 grudnia 2018 roku. w ramach akcji socjalnej pt. „Uśmiech dziecka” Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zaprosił dzieci na wyjazd do Centrum Zabaw „Galaktyka” w Grudziądzu.

Celem wyjazdu była integracja dzieci i rodziców. Grupa osób wytypowana przez pracowników socjlanych to świadczeniobiorcy specjalistycznych usług opiekńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi naszego Ośrodka. W czasie gdy dzieci były zajęte zabawą rodzice mogli odpocząć przy kawie i ciastku.

›› czytaj więcej


Warsztaty integracyjne pt. ,,Święta, Święta, każda buźka uśmiechnięta? (2018-12-10)
Untitled document

W dniu 08.12.2018 r. z inicjatywy asystenta rodziny, Ludmiły Młynik zorganizowane zostały warsztaty  integracyjne pt. ,,Święta, Święta, każda buźka uśmiechnięta” dla rodziców i dzieci będących w systemie Pomocy Społecznej. Celem głównym spotkania było przygotowanie ozdób świątecznych przez rodziców i dzieci przy pomocy asystenta rodziny oraz uczniów studium terapii zajęciowej.

Spotkanie odbyło się w atmosferze sprzyjającej wzmacnianiu pozytywnych emocji spędzania czasu wolnego dzieci w obecności ich opiekunów.

Podczas spotkania wykorzystano metodę grupową, jak również elementy socjoterapii w zabawie grupowej.

Podczas spotkania zapewniono napoje i ciasto dla uczestników. Wykonane własnoręcznie ozdoby świąteczne rodziny zabrały ze sobą.

 

OPS w Świeciu nie ukrywa zadowolenia z możliwości udostępnienia osobom potrzebującym takiej formy spędzania wolnego czasu.

›› czytaj więcej


Wyjazd na przedstawienie (2018-12-10)
Untitled document

W dniu 29.11.2018r. w ramach projektu „Uśmiech dziecka” zorganizowano wyjazd do Laskowic na przedstawienie teatralne pt. „Czarownica”. Dzieci  obejrzały spektakl z dużym zainteresowaniem, chociaż nie brakowało momentów grozy gdy na scenę wkraczała tytułowa czarownica. Po przedstawieniu wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z aktorami na tle scenografii. Był też czas, by chwilę z nimi porozmawiać. Wszyscy udali się na poczęstunek i słodkie przekąski. Następnie były tańce i zabawy ruchowe dla dzieci prowadzone przez aktorów. Zmęczone, ale szczęśliwe dzieci udały się w podróż powrotną.

 

›› czytaj więcej


Andrzejki 2018 (2018-12-05)
Untitled document

W dniu 27.11.2018 r. w Spółdzielczym Domu Kultury Stokrotka odbyło się spotkanie Andrzejkowe połączone z zakończeniem projektu Do niepełnosprawności i starości z czułością i cierpliwością. Swoją obecnością uroczystość uświetnił Pan Burmistrz Krzysztof Kułakowski. 

›› czytaj więcej


Mikołajki 2018 (2018-12-05)
Untitled document

W dniu 04 grudnia 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przy udziale kina studyjnego Wrzos, zorganizował w ramach akcji socjalnej Mikołajki 2018, wyjście do kina, dla dzieci wraz z rodzicami.

Dzieci obejrzały bajkę pt. ,,Express Polarny” oraz spotkały się z panią Mikołajową, która przed projekcją  filmu rozdawała dzieciom cukierki.

›› czytaj więcej


Seans kinowy (2018-12-04)
Untitled document

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia serdecznie zaprasza dzieci na seans kinowy w dniu 04.12.2018 roku na godzinę 10:00 do Kina „Wrzos” w Świeciu. Ponadto dnia 17.12.2018 roku na godzinę 16:00 zapraszamy na świąteczny spektakl Teatru Katarynka do Hali Widowiskowo – Sportowej Świecie.

›› czytaj więcej


UWAGA - Dostawa żywności! (2018-11-23)
Untitled document

Od 26.11 (poniedziałek) do 07.12.2018 roku (piątek)

Ciąg dalszy bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji Bydgoskiej.

 

Żywność będzie można pobierać w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 11 w pokoju nr 4 (poziom -1, piwnica)

w godzinach 12-15.

 

Harmonogram do wglądu oraz pobrania znajduje się w załącznikach poniżej:

 

 

1. strona-1

2. strona-2

3. strona-3

4. strona-4

 

 


›› czytaj więcej


Wyjazd do Jastrzębiej Góry - 08.10.2018 (2018-10-31)
Untitled document

W poniedziałek 8 października 2018r uczestnicy projektu „Do niepełnosprawności i starości
z czułością i cierpliwością” wybrali się na długo oczekiwaną wycieczkę do „Ośrodka Wypoczynkowego PRIMAWERA” w Jastrzębiej Górze.

Podczas pobytu wszyscy wypoczęli, poza tym mieli możliwość skorzystania z takich atrakcji jak basen, sauna czy jacuzzi. Popołudnia spędzali na spacerach brzegiem morza, wieczorami odbywały się integracyjne dyskoteki.

W czasie trzydniowego pobytu udało się również odwiedzić Muzeum Figur Woskowych, gdzie było wiele figur znanych ludzi. Wszyscy chętnie fotografowali się z ulubionymi postaciami. Uczestnicy wyjazdu wrócili zadowoleni i wypoczęci.

›› czytaj więcej


UWAGA- Dostawa żywności! (2018-10-25)
Untitled document

Od 29.10 (poniedziałek) do 09.11.2018 roku (piątek)

Ciąg dalszy bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji Bydgoskiej.

 

Żywność będzie można pobierać w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 11 w pokoju nr 4 tj. (poziom -1, piwnica)

 

Harmonogram do wglądu oraz pobrania znajduje się w załącznikach poniżej:

 

 

1. strona-1

2. strona-2

3. strona-3

4. strona-4

 

 


›› czytaj więcej


Remonty w ramach Projektu Usługi społeczne - dla każdego! (2018-10-12)
Untitled document

W ramach Projektu „Usługi społeczne — dla każdego!”, asystenci osób niepełnosprawnych zaangażowali się w pomoc i wsparcie beneficjentów w poprawie warunków mieszkaniowych niespełniających dotychczasowo podstawowych warunków bytowych. Wsparciem zostanie objętych dziewięcioro beneficjentów. Pomoc objęła przeprowadzenie remontów w formie:

- malowania poszczególnych pomieszczeń  mieszkalnych;

- wymiana ogrzewania;

- wymiana armatury łazienkowej;

- wymiana mebli pokojowych i kuchennych;

- wymiana lub zakup sprzętu AGD.

 

Efekty przeprowadzonych prac remontowych i modernizacji pomieszczeń zostaną zamieszczone po całkowitym wykonaniu prac.

›› czytaj więcej


Akcja socjalna ,,Rejs po Wiśle 2018" (2018-10-12)
Untitled document

 

W dniu 31 sierpnia 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował wyjazd do Torunia, w którym wzięło udział 18 dzieci i 3 opiekunów - pracowników Ośrodka. 

W ramach wycieczki dzieci skorzystały z refundowanego przez Związek Miast Nadwiślańskich rejsu po Wiśle, zwiedzania Starówki oraz posiłku w Restauracji McDonalds.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu dziękuję za inicjatywę Związku Miast Nadwiślańskich. Dzięki niej dzieci miały okazję płynąć po Wiśle statkiem pasażerskim i zwiedzić Gród Kopernika. 

›› czytaj więcej


Wyjazd do Jastrzębiej Góry! (2018-10-08)
Untitled document

Dnia 08.10.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy zorganizował wyjazd do Jastrzębiej Góry dla uczestników projektu "Do niepełnosprawności i starości z czułością i cierpliwością".

Dalsze relacje po powrocie uczestników :)


›› czytaj więcej


Będę czujny- cichy zabójca nie śpi. (2018-10-04)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzi akcję ,, Będę czujny- cichy zabójca nie śpi”. Celem akcji jest wyposażenie świadczeniobiorców ośrodka pomocy w czujniki czadu. Wzorem lat poprzednich zależy nam na tym, aby w jak największym stopniu wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Docieramy do osób, które nie posiadają urządzeń często ratujących życie. W realny sposób wyposażamy te osoby w czujniki. Dzięki tym urządzeniom uratowaliśmy dwie rodziny od zagrożenia utraty zdrowia i życia. Wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia zapraszamy do pracowników socjalnych, którzy bezpośrednio są zaangażowani w akcję prowadzoną przez Nasz ośrodek. Czujnik jest w stanie uratować życie i zapobiec nieodwracalnej tragedii.

 

W wyrazami szacunku

Marzena Brac kierownik OPS w Świeciu

 

Źródło obrazu : https://gp24.pl/czad-niewidzialny-zabojca dnia 4.10.2018r. h: 12:00

 

›› czytaj więcej


Wycieczka do Ciechocinka! (2018-09-27)
Untitled document

 

W dniu 19.09.2018 r. w ramach projektu "Do niepełnosprawności i starości z czułością i cierpliwością" odbyła się wycieczka do Ciechocinka.

Pogoda dopisała, więc uczestnicy z przyjemnością mogli zwiedzać Tężnie, park Zdrojowy, w którym znajdują sie Fontanna "Jaś i Małgosia", Muszla Koncertowa i Pijalnia Wód Mineralnych. Na terenie parku można było podziwiać ponad 140 gatunków roślin oraz cudowne pawie.

Wszyscy biorący udział w wycieczce, po sutym posiłku w restauracji, uczetniczyli w potańcówce organizowanej dla kuracjuszy. 

Na zakończenie z zachwytem podziwialiśmy Partery Hellwiga – ciąg spacerowy, obsadzony na całej długości kobiercami kwiatowymi.

Wszyscy uczestnicy wycieczki, pomimo zmęczenia, byli bardzo zadowoleni i mile ją wspominają.

›› czytaj więcej


INFORMACJA! (2018-09-18)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu informuje, że Kierownik  ośrodka  Marzena Brac w dniach  od 21.09.2018roku do 24.09.2018roku będzie nieobecna w pracy. Zastępstwo Kierownika w tych dniach pełni kierownik Działu  Pracy Socjalnej Pani  Monika Tantlewicz.

Telefon kontaktowy: 52 51 90 541 lub 507 022 063

›› czytaj więcej


Dzień świadomości z FAS! (2018-09-07)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu informuje, że dnia 9 września obchodzony jest na świecie święto ,,Dzień Świadomości z FASD”. Dzień tej ma uświadomić szczególnie przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości na możliwy, i wysoce prawdopodobny nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również zwrócić uwagę na występowanie problemu w skali światowej. FASD jest obecnie najczęstszą przyczyną upośledzenia umysłowego w zachodniej cywilizacji, której można całkowicie zapobiec. Dotyka ok. 1 na 100 osób w Ameryce Północnej.
W
Polsce każdego roku w szpitalach rodzi się więcej dzieci z FAS niż z zespołem Downa i miasteczkach, oraz w kilku stanach USA.  

Pierwsze obchody Światowego Dnia FAS w Polsce odbyły się w roku 2001 w Śląskim miasteczku Lędziny z inicjatywy Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski przy wsparciu miejscowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gościem specjalnym była Toni Hager z (USA) przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Aktywnie w przygotowania włączyła się Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_FAS dnia 7.09.2018. godzina 12:00

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu tematem FAS zajmuje się już od kilku lat. Zorganizował dwie konferencje o tej tematyce, koncert pod tut. ,,Nie palę”, ,,Nie piję”, ,,Nie biorę”. Przygotowuje się do akcji dotyczącej tej tematyki.

img

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_FAS
dnia 7.09.2018. godzina 12:00

 Z wyrazami szacunku

  Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Świeciu

Marzena Brac

›› czytaj więcej


PROJEKT TRAMPOLINA 2! (2018-08-23)
Untitled document

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczyna realizację projektu pod nazwą "Trampolina 2" w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodziezy objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zachęca do skorzystania oraz do zapoznania się z projektem. Wszelkie informację można również uzyskać pod adresem strony internetowej ROPS w Toruniu www.rops.torun.pl w zakładce Projekty.

 

                                                     img

›› czytaj więcej


PROSIMY O UWAGĘ! (2018-08-10)
Untitled document

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 11 poszukuje kandytata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 52 519 05 40.

›› czytaj więcej


GRUPY WSPARCIA- INTEGRACJA! (2018-08-10)
Untitled document

 

W dniu 02.08.2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Świeciu odbyło się spotkanie integracyjne dla rodziców mających dzieci niepełnosprawne będących uczestnikami Grupy Wsparcia działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu, objętych również pomocą w  formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Celem spotkania było zintegrowanie rodziców dzieci, wymiana doświadczeń oraz zabawa w miłym towarzystwie.

›› czytaj więcej


OFERTA BEZPŁATNEJ NAUKI OD OHP! (2018-07-23)
Untitled document

img

›› czytaj więcej


PROMOCJA PROJEKTU POD NAZWĄ ,,Usługi Społeczne- dla każdego! (2018-06-29)
Untitled document

 

W dniu 29.06.2018r odbyło się spotkanie, które miało na celu wypromowanie projektu pod nazwą "Usługi Spoółeczne- dla każdego!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego!

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Którego organizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu!

›› czytaj więcej


UWAGA- Dostawa żywności! (2018-06-08)
Untitled document

 

 

Od 11.06 (poniedziałek) do 22.06.2018 roku (piątek)

Ciąg dalszy bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji Bydgoskiej.

 


Żywność będzie można pobierać w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 11 w pokoju nr 4 tj. (poziom -1, piwnica)

 

Harmonogram do wglądu oraz pobrania znajduje się w załącznikach poniżej:


1. strona-1 

2. strona-2 

3. strona-3 

4. strona-4

 


›› czytaj więcej


wycieczka w ramach akcji "Dzień Dziecka" ! (2018-06-07)
Untitled document

 

 

W dniu 01.06.2018 r. odbyła się wycieczka organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w  ramach akcji „Dzień Dziecka 2018 r.”

 W trakcie wycieczki dzieci spacerowały po Starym Mieście, poznając symbole miasta i ich znaczenie historyczne. W trakcie spaceru dzieci mogły podziwiać linoskoczka balansującego na linie, unoszącego się nad nurtem Brdy,który upamiętnia wejście  Polski do UE spacer tzw. ”Przechodzącego przez rzekę”, budynek opery czy most zakochanych na Wyspie Młyńskiej.

  

›› czytaj więcej


INFORMACJA dot. Środowiskowego Domu Samopomocy! (2018-06-01)
Untitled document

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 01.06.2018r 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu jest nieczynny. 

›› czytaj więcej


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW OPS W ŚWIECIU. (2018-05-25)
Untitled document

 

 

img

›› czytaj więcej


Ciąg dalszy dostawy żywności! (2018-05-24)
Untitled document

 


 

Od 25.05 (piątek) do 01.06.2018 roku (piątek)

Ciąg dalszy bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji Bydgoskiej.

 


Żywność będzie można pobierać w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 11 w pokoju nr 4 tj. (poziom -1, piwnica)

 

Harmonogram do wglądu oraz pobrania znajduje się w załącznikach poniżej:


1. strona-1 

2. strona-2 

3. strona-3 

4. strona-4


 


›› czytaj więcej


Uwaga.. DOSTAWA ŻYWNOŚCI! (2018-05-11)
Untitled document

 


Od poniedziałku tj. 14.05 do piątku tj. 18.05.2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu będzie zajmował się bezpłatną dystrybucją żywności 

 w porozumieniu z Caritas Diecezji Bydgoskiej.

 

 

Żywność będzie można pobierać w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 11 w pokoju nr 4 tj. (poziom -1, piwnica)

 

Harmonogram do wglądu oraz do pobrania znajduje się w załącznikach poniżej:

 

1. strona-1 

2. strona-2 

3. strona-3 

4. strona-4


›› czytaj więcej


Niespodzianka dla uczestników projektu! (2018-05-07)
Untitled document ›› czytaj więcej


A w ramach projektu? Kierunek TORUŃ! (2018-05-07)
Untitled document ›› czytaj więcej


INFORMACJA dot. Środowiskowego Domu Samopomocy! (2018-04-30)
Untitled document

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach od 30.04.2018r do 04.05.2018r Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu jest nieczynny. 

›› czytaj więcej


... a dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu- PODZIĘKOWANIA! (2018-04-23)
Untitled document ›› czytaj więcej


PROŚBA O POMOC! (2018-04-18)
Untitled document

 

Pilnie potrzebna pomoc dla rodziny z Wiąga, która znalazła sie w trudej sytuacji.

Rodzina chce sprzedać sprzet rolniczy:

- KULTYWATOR

- PRZYCZEPA DO TRAKTORA

- BRONY

- PŁUG

- BĄK 

 

Wszystkie informacje o wyżej wymienionym sprzęcie można uzyskać pod numerem telefonu:

 692-830-429

›› czytaj więcej


DRZWI OTWARTE 2018 - informacja! (2018-04-17)
Untitled document

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zaprasza na „Drzwi Otwarte”

     W dniu 19.04.2018r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu, ul. Hallera 11 (II p) dla instytucji działających na rzecz społeczności lokalnej odbędzie się spotkanie o charakterze informacyjnym dotyczące działań podejmowanych przez tut. Ośrodek.

Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie pracy Ośrodka, zacieśnienie dotychczasowej współpracy oraz wspólne wypracowanie działań na rzecz wspierania mieszkańców gminy Świecie.

›› czytaj więcej


Zaproszenie do odbioru żywności... (2018-04-09)
Untitled document ›› czytaj więcej


Wyjazd na wystawę klocków Lego! (2018-04-09)
Untitled document ›› czytaj więcej


Szkolenie z żywności! (2018-04-09)
Untitled document ›› czytaj więcej


Podziękowanie...dla pana Zdzisława Lintowicza (2018-03-30)
Untitled document ›› czytaj więcej


Dostaliśmy dofinansowanie z KFS... (2018-03-29)
Untitled document ›› czytaj więcej


Zaproszenie do sklepu... (2018-03-21)
Untitled document ›› czytaj więcej


Zapytania ofertowe...terapia behawioralna (2018-03-20)
Untitled document ›› czytaj więcej


Dzień Kobiet i Mężczyzn... (2018-03-19)
Untitled document ›› czytaj więcej


Kolejna dostawa żywności... (2018-03-14)
Untitled document

img

›› czytaj więcej


Program "Aktywny samorząd"... (2018-03-12)
Untitled document ›› czytaj więcej


Telefon Zaufania "Niebieska Linia" (2018-02-28)
Untitled document ›› czytaj więcej


APEL...PODZIEL SIĘ Z INNYMI... (2018-02-28)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu posiada magazyn odzieży używanej. Zwracamy się serdecznie do Państwa o pomoc w postaci przekazania nieodpłatnie odzieży, zabawek, obuwia itp. z przeznaczeniem dla osób ubogich. Wszystkie rzeczy są wydawane całkowicie za darmo. Ośrodek Pomocy Społecznej nie pobiera żadnych opłat w związku, z tym związanych.

Liczymy na pomoc zarówno osób prywatnych, jak i sklepów oraz firm odzieżowych.

Odzież można przekazywać pod adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 11. Więcej informacji pok. nr 29 (sekretariat) oraz pod nr telefonu 52 519 05 40.

Będziemy bardzo wdzięczni za okazane serce i pomoc dla drugiego człowieka.

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży,

jeśli się ją dzieli” 

Magazyn odzieży używanej dla osób potrzebujących jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:30 do 15:00, pok. nr 3 (piwnica), Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 11.

img

›› czytaj więcej


Zaproszenie na "NEET Staże 2 - Droga do zatrudnienia" (2018-02-28)
Untitled document ›› czytaj więcej


Działo się działo..., czyli Bal Karnawałowy (2018-02-27)
Untitled document ›› czytaj więcej


Zapraszamy na kursy... (2018-02-27)
Untitled document ›› czytaj więcej


Jest praca... (2018-02-26)
Untitled document ›› czytaj więcej


Ruszamy z wydawaniem żywności... (2018-02-26)
Untitled document

img

›› czytaj więcej


Kontynuacja projektu... (2018-02-07)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w styczniu 2018 roku rozpoczął realizację projektu socjalnego „Do niepełnosprawności i starości z czułością i cierpliwością”, który jest kontynuacją projektu z 2017 roku „Do seniora z czułością i cierpliwością”. 

›› czytaj więcej


Jasełka dla seniorów... (2018-02-07)
Untitled document ›› czytaj więcej


Aktywność - szansa na zatrudnienie (2018-01-31)
Untitled document ›› czytaj więcej


Poszukiwany pracownik... (2018-01-23)
Untitled document ›› czytaj więcej


Darmowe kursy i staże... (2018-01-22)
Untitled document ›› czytaj więcej


Szkoła dla Opiekunów Medycznych (2018-01-22)
Untitled document ›› czytaj więcej


Wyjazd do Teatru... (2018-01-22)
Untitled document ›› czytaj więcej


POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH - ZIMA 2017/2018 (2018-01-17)
Untitled document ›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2018-01-10)
Untitled document

W związku ze zmianą siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu podajemy aktualne dane kontaktowe:

 

›› czytaj więcej


Zaproszenie...kursy i staże (2018-01-09)
Untitled document ›› czytaj więcej


Praca w Polsce i jak zatrudnić cudzoziemca... (2018-01-05)
Untitled document ›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2017-12-29)
Untitled document

Od dnia 02.01.2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Gen. Józefa Hallera 11 w Świeciu.

›› czytaj więcej


Wyróżnieni przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej (2017-12-27)
Untitled document ›› czytaj więcej


"Uśmiech dziecka..." (2017-12-21)
Untitled document ›› czytaj więcej


Wigilia 2017 r. (2017-12-20)
Untitled document ›› czytaj więcej


Mikołajki 2017 (2017-12-20)
Untitled document ›› czytaj więcej


Zakończenie projektu "Do seniora z czułością i cierpliwością" (2017-12-20)
Untitled document ›› czytaj więcej


Andrzejki 2017 (2017-12-20)
Untitled document ›› czytaj więcej


UWAGA OŚRODEK ZAMKNIĘTY!!! (2017-12-19)
Untitled document

img

›› czytaj więcej


"Uśmiech dziecka..." (2017-12-11)
Untitled document ›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2017-12-08)
Untitled document

W dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 9:00 odbędzie się szkolenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z „Superwizji”.

Przewidywany czas trwania szkolenia: 4 h   

W związku z tym dyżur pełniony będzie przez pracownika w pok. nr 8 ( sekretariat ).

 

Za utrudnienia przepraszamy.

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2017-12-05)
Untitled document ›› czytaj więcej


Zaproszenie...Czas na studia podyplomowe (2017-12-01)
Untitled document ›› czytaj więcej


"Cichy zabójca" (2017-11-24)
Untitled document ›› czytaj więcej


Obcowanie z kulturą... (2017-11-23)
Untitled document ›› czytaj więcej


Nagrodzeni przez Wojewodę... (2017-11-22)
Untitled document ›› czytaj więcej


Pilnie...potrzebna pomoc (2017-11-22)
Untitled document ›› czytaj więcej


Zapraszamy... (2017-11-22)
Untitled document

img

›› czytaj więcej


Zaproszenie... (2017-11-06)
Untitled document ›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2017-10-26)
Untitled document

W dniu 30 października 2017 roku o godz. 9:00 odbędzie się szkolenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z „Superwizji”.

Przewidywany czas trwania szkolenia: 4 h   

W związku z tym dyżur pełniony będzie przez pracownika w pok. nr 8 ( sekretariat ).

Za utrudnienia przepraszamy.

›› czytaj więcej


Zaproszenie... (2017-10-24)
Untitled document ›› czytaj więcej


Wyjazd do Jastrzębiej Góry... (2017-10-20)
Untitled document

img

›› czytaj więcej


Seniorzy na koncercie piosenki francuskiej... (2017-10-17)
Untitled document ›› czytaj więcej


Pomagaliśmy w Sośnie... (2017-10-03)
Untitled document ›› czytaj więcej


Seniorzy obejrzeli film... (2017-09-13)
Untitled document

W dniu 12 września 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla Naszych seniorów w ramach projektu socjalnego „Do seniora z czułością i cierpliwością” wyjście do kina "Wrzos" w Świeciu na film pt.:  "Zanim się pojawiłaś".  

›› czytaj więcej


Była magia... (2017-09-12)
Untitled document

Dnia 9 września 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował Piknik Rodzinny pod nazwą „MAGIA PODWÓRKA Z DAWNYCH LAT” na osiedlu Miasteczko przy ulicy Tucholskiej w Świeciu. 

›› czytaj więcej


Akcja " Rejs po Wiśle 2017 " (2017-09-12)
Untitled document

W dniu 22 sierpnia 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu, jak co roku zorganizował wyjazd do Torunia, w którym wzięło udział 15 dzieci i 4 opiekunów - pracowników Ośrodka. 

›› czytaj więcej


Zapraszamy... (2017-09-04)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu serdecznie zaprasza na Piknik Rodzinny pod nazwą „MAGIA PODWÓRKA Z DAWNYCH LAT”, który odbędzie się w dniu 9 września 2017 roku (sobota) na osiedlu Miasteczko przy ulicy Tucholskiej w Świeciu. 

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2017-08-25)
Untitled document

W dniu 28 sierpnia 2017 roku o godz. 9:00 odbędzie się szkolenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z „Superwizji”.

Przewidywany czas trwania szkolenia: 4 h   

W związku z tym dyżur pełniony będzie przez pracownika w pok. nr 8 ( sekretariat ).

Za utrudnienia przepraszamy.

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2017-08-23)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 15 poszukuje kandytata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 52 519 05 40.

›› czytaj więcej


OSTRZEŻENIE !!! PRACOWNIK SOCJALNY A OSZUST! (2017-07-28)
Untitled document ›› czytaj więcej


PROGRAM RZĄDOWY- Podziękowanie za dystrybucje żywności. (2017-07-27)
Untitled document ›› czytaj więcej


UWAGA PRACA !!! (2017-07-27)
Untitled document ›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2017-07-25)
Untitled document ›› czytaj więcej


Przyznano staż... (2017-07-13)
Untitled document ›› czytaj więcej


Olimpiada...byliśmy tam... (2017-07-05)
Untitled document ›› czytaj więcej


Poledno zaskoczyło seniorów... (2017-06-22)
Untitled document ›› czytaj więcej


Ponownie rozdano żywność... (2017-06-22)
Untitled document ›› czytaj więcej


Biwak w Tleniu... (2017-06-22)
Untitled document ›› czytaj więcej


Dystrybucja żywności czerwiec 2017 rok (2017-06-09)
Untitled document ›› czytaj więcej


Informator "Za życiem" (2017-06-07)
Untitled document ›› czytaj więcej


Radość w "Dzień Dziecka" (2017-06-02)
Untitled document ›› czytaj więcej


Byliśmy tam..."Kobietnik" (2017-06-01)
Untitled document ›› czytaj więcej


"Majówka" (2017-06-01)
Untitled document ›› czytaj więcej


UWAGA...POTRZEBNA POMOC! (2017-05-29)
Untitled document ›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2017-05-24)
Untitled document

Z przyczyn technicznych jakie powstały w magazynach Caritasu Diecezji Bydgoskiej wydawka zaplanowana na dzień 29 oraz 31 maja zostanie przełożona na początek czerwca, o czym poinformują pracownicy socjalni. 

Za utrudnienia przepraszamy.

›› czytaj więcej


Dystrybucja żywności maj 2017 rok (2017-05-19)
Untitled document ›› czytaj więcej


I Ty możesz pomóc...! (2017-05-08)
Untitled document ›› czytaj więcej


Jest praca... (2017-05-08)
Untitled document ›› czytaj więcej


Ruszyliśmy ponownie z żywnością... (2017-04-26)
Untitled document

img

›› czytaj więcej


ŚWIECKA KARTA SENIORA... (2017-04-25)
Untitled document ›› czytaj więcej


Jest praca... (2017-04-24)
Untitled document ›› czytaj więcej


Jest praca... (2017-04-18)
Untitled document ›› czytaj więcej


Dystrybucja żywności kwiecień 2017 rok (2017-04-18)
Untitled document ›› czytaj więcej


Dystrybucja żywności... (2017-04-13)
Untitled document ›› czytaj więcej


"Niebieska Linia" (2017-04-13)
Untitled document ›› czytaj więcej


UWAGA!!!PILNE!!! (2017-04-11)
Untitled document ›› czytaj więcej


Jest praca... (2017-04-03)
Untitled document ›› czytaj więcej


Zaproszenie...Działaj Lokalnie (2017-03-30)
Untitled document ›› czytaj więcej


Jest praca... (2017-03-27)
Untitled document ›› czytaj więcej


Odbyło się szkolenie... (2017-03-24)
Untitled document ›› czytaj więcej


WYJAZD DO OPERY... (2017-03-20)
Untitled document

Dnia 17 marca 2017 roku odbył sie wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl „Czarodziejski flet”. 

›› czytaj więcej


Jest praca... (2017-03-20)
Untitled document ›› czytaj więcej


WAŻNA INFORMACJA!!! (2017-03-17)
Untitled document

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu informuje, że Punkt Usług Opiekuńczych od dnia 20.03.2017 r. do 24.03.2017 r. obsługuje wszystkich zainteresowanych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu ul. Wyszyńskiego 15, pok. nr 8 oraz 9 w godzinach od 7:00 do 15:00

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2017-03-17)
Untitled document

W dniu 22 marca 2017 r. o godz. 7:00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla pracowników Punktu Usług Opiekuńczych w Świeciu, a dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu o godz. 13:00 z przepisów przeciwpożarowych. W związku z tym, Punkt Usług Opiekuńczych w tych godzinach będzie zamknięty, a opiekunki wznowią swoją pracę bezpośrednio po zakończonym szkoleniu.

Przewidywany czas trwania szkolenia : 2 h

Za utrudnienia przeprszamy. 

›› czytaj więcej


Jest praca... (2017-03-13)
Untitled document ›› czytaj więcej


Jest praca... (2017-03-10)
Untitled document ›› czytaj więcej


Uwaga - zmiany urzędowania psychologa (2017-03-10)
Untitled document ›› czytaj więcej


USTAWA "ZA ŻYCIEM" (2017-03-08)
Untitled document ›› czytaj więcej


Jest praca... (2017-03-07)
Untitled document ›› czytaj więcej


Ruszyliśmy dla SENIORÓW... (2017-03-02)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu ruszył z nowym projektem socjalnym „Do seniora z czułością i cierpliwością”. 

›› czytaj więcej


Jest praca... (2017-02-27)
Untitled document ›› czytaj więcej


Zaproszenie... (2017-02-21)
Untitled document ›› czytaj więcej


Jest praca... (2017-02-21)
Untitled document ›› czytaj więcej


Odbyło się szkolenie... (2017-02-16)
Untitled document

W dniu 14 lutego 2017 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizowano szkolenie dla pracowników pn. "Ustawa o pomocy społecznej - nowelizacja 2017".

›› czytaj więcej


Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania... (2017-02-10)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dystrybucję żywności. W ramach dystrybucji zorganizowano działania towarzyszące, czyli warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania oraz wykorzystania produktów "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2017-02-10)
Untitled document

W dniu 14 lutego 2017 r. o godz. 9.00 odbędzie się szkolenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. W zwiazku z tym, iż nie dysponujemy salą konferencyjną ani świetlicą, szkolenie odbędzie się na korytarzu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

Przewidywany czas trwania szkolenia : 4 h

 Dyżur pełniony będzie przez pracownika w pok. nr 1 ( parter ).

Za utrudnienia przepraszamy. 

›› czytaj więcej


Prosimy o pomoc... (2017-02-07)
Untitled document

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu zwraca się z prośbą do osób prywatnych lub przedsiebiorców posiadających w swoich zasobach pomieszczenie, które mogłoby posłużyć za magazyn do wydawania żywności dla osób potrzebujących pomocy. Pomieszczenie musi spełniać standardy sanepidu.

Prosimy o kontakt pod nr tel. 52 519 05 40.  

›› czytaj więcej


Ruszamy z żywnością... (2017-02-02)
Untitled document

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu Marzena Brac wraz z panem Maciejem Chareńskim oraz panią Aleksandrą Ostrowską zorganizowali dostawę żywności (14 ton) od Caritas Diecezji Bydgoskiej. 

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2017-01-30)
Untitled document

Wykaz dyżurów asystentów rodziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu:

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2017-01-30)
Untitled document

W związku z tym, iż Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Brac w dniu 31.01.2017 r. będzie nieobecna, prosimy w razie spraw pilnych o kontakt z panią Iwoną Wamka tel. 525190545.

Za utrudnienia przepraszamy.

›› czytaj więcej


Dystrybucja żywności... (2017-01-30)
Untitled document

W dniach 01–02.02.2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu otrzyma bezpłatną dostawę żywności, około 14 ton (mleko, olej, cukier, gulasz wieprzowy z warzywami, szynkę drobiową oraz groszek z marchewką) od Caritas Diecezji Bydgoskiej.

›› czytaj więcej


BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR (2017-01-24)
Untitled document ›› czytaj więcej


Zamienię mieszkanie socjalne (2017-01-24)
Untitled document ›› czytaj więcej


Zaproszenie...Oferty pracy...OHP (2017-01-23)
Untitled document ›› czytaj więcej


Wspólnota Rodziców Po Stracie Dziecka...Zapraszamy (2017-01-11)
Untitled document

Serdecznie zapraszamy do udziału w Grupie Wsparcia - Wspólnocie Rodziców Po Stracie Dziecka, która rozpoczyna swoją działalność w Świeciu przy kościele parafialnym Niepokalanego Poczęcia N.M.P. ul. Sądowa 21. 

›› czytaj więcej


Pogotowie "Niebieska Linia" (2017-01-04)
Untitled document ›› czytaj więcej


Bal charytatywny na rzecz Nikoli Sworowskiej - odwołany (2017-01-04)
Untitled document ›› czytaj więcej


Informacja... (2017-01-02)
Untitled document

Program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

›› czytaj więcej


Wigilia 2016 r. (2016-12-22)
Untitled document
Dnia 16 grudnia 2016 roku w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu odbyło się spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy Świecie.
Spotkanie skierowane było w szczególności dla osób samotnych, bezdomnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu. 
›› czytaj więcej


Koncert dla Leosia (2016-12-15)
Untitled document ›› czytaj więcej


"Mikołajki" 2016 (2016-12-15)
Untitled document
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował jak, co roku "Mikołajki" dla dzieci z rodzin naszych podopiecznych. Tegoroczne "Mikołajki" wyjątkowo odbyły się w dwóch etapach.
›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2016-12-12)
Untitled document

W związku z tym, iż Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Brac w dniu 13.12.2016 r. będzie

nieobecna, dyżur pełniony będzie w dniu 14.12.2016 r. ( środa ).

W razie spraw pilnych prosimy o kontakt z panią Iwoną Wamka tel. 525190545

Za utrudnienia przepraszamy.

›› czytaj więcej


Wykaz numerów - Dom dla Osób Starszych Monar Markot w Oryszew Osada (2016-12-08)
Untitled document ›› czytaj więcej


Zaproszenie...Turnusy rehabilitacyjne 2017 rok (2016-12-08)
Untitled document ›› czytaj więcej


Zaproszenie... (2016-12-02)
Untitled document ›› czytaj więcej


POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH - ZIMA 2016/2017 (2016-12-01)
Untitled document ›› czytaj więcej


Dzień Pracownika Socjalnego (2016-11-30)
Untitled document ›› czytaj więcej


Przycisk Sieci Życia: mała rzecz - wielka sprawa! (2016-11-30)
Untitled document ›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2016-11-28)
Untitled document

Dnia 28 listopada 2016 roku Środowiskowy Dom Samopomocy, znajdujący się przy ul. Sądowej 18 w Świeciu, będzie NICZYNNY z powodu wyjazdu uczestników wraz z pracownikami. Za utrudnienia przepraszamy.

›› czytaj więcej


Ministerstwo wyróżniło... (2016-11-24)
Untitled document

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świeciu wyróżnienie z zakresu "Projekt Socjalny - edycja 2016 za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej" dnia 21 listopada w Warszawie. Wyróżniony projekt pt, "Starość też radość" realizowany był przez OPS w Świeciu. Sukcesem jest fakt, że z tej kategorii "projektów socjalnych" wyróżniono cztery projekty z całej Polski.  

›› czytaj więcej


Impreza charytatywna dla Leosia... (2016-11-18)
Untitled document ›› czytaj więcej


Konferencja... (2016-11-17)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu odniósł zamierzony cel organizując konferencję „ FAS ” dnia 08.11.2016 roku.

›› czytaj więcej


Zaproszenie... (2016-11-03)
Untitled document ›› czytaj więcej


Informacja... (2016-11-03)
Untitled document

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

›› czytaj więcej


Pomagają i chronią... (2016-10-27)
Untitled document ›› czytaj więcej


Zaproszenie... (2016-10-27)
Untitled document ›› czytaj więcej


Konferencja o "FAS" (2016-10-21)
Untitled document

Informujemy, że w dniu 8 listopada 2016 roku odbędzie się Konferencja o tematyce Alkoholowego Zespołu Płodowego " FAS " w Hali Widowiskowo Sportowej w Świeciu.

›› czytaj więcej


Ulga za odpady komunalne... (2016-10-19)
Untitled document

Rodziny wielodzietne, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny, mają możliwość skorzystania z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami. 

›› czytaj więcej


Zaproszenie... (2016-10-17)
Untitled document

BEZPŁATNE SZKOLENIA...

›› czytaj więcej


Zaproszenie...PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY (2016-10-05)
Untitled document ›› czytaj więcej


MIGAJMY RAZEM! (2016-10-05)
Untitled document ›› czytaj więcej


UWAGA WAŻNA INFORMACJA! (2016-09-22)
Untitled document

W dniu 27 września 2016 r. o godz. 8.00 odbędzie się szkolenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z ochrony danych osobowych w ramach polityki bezpieczeństwa informacji. W zwiazku z tym, iż nie dysponujemy salą konferencyjną ani świetlicą, szkolenie odbędzie się na korytarzu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

Przewidywany czas trwania szkolenia : 1 h

 Dyżur pełniony będzie przez pracownika w pok. nr 1 ( parter ).

Za utrudnienia przepraszamy. 

›› czytaj więcej


ASYSTENCI RODZINY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIECIU NA V OGÓLNOPOLSKIM ZLOCIE ASYSTENTÓW RODZINY (2016-09-19)
Untitled document

W dniu 12 i 13 września 2016 roku, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, odbył się V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny. W wydarzeniu tym wzieli również asystenci rodziny z Naszego Ośrodka.

›› czytaj więcej


Zaproszenie... (2016-09-15)
Untitled document ›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2016-09-13)
Untitled document

W DNIU 14.09.2016 ROKU ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY BĘDZIE NIECZYNNY Z POWODU WYJAZDU NA WYCIECZKĘ UCZESTNIKÓW WRAZ Z PRACOWNIKAMI.

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2016-09-13)
Untitled document

W związku z tym, iż Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Brac w dniu 13.09.2016 r. będzie nieobecna, dyżur pełniony będzie w dniu 14.09.2016 r. ( środa ).

Za utrudnienia przepraszamy.

›› czytaj więcej


Odbyło się szkolenie... (2016-09-07)
Untitled document

W dniu 02 września 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizowano szkolenie dla pracowników pn. " Procedura administracyjna w specyfice działalności ośrodków pomocy społecznej ".

›› czytaj więcej


Zaproszenie dla organizacji pozarządowych... (2016-09-07)
Untitled document

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

›› czytaj więcej


UWAGA WAŻNA INFORMACJA!!! (2016-09-01)
Untitled document

W dniu 02.09.2016 r. od godz. 9:00 do 15:00 odbędzie się szkolenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. W zwiazku z tym, iż nie dysponujemy salą konferencyjną ani świetlicą, szkolenie odbędzie się na korytarzu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

 Dyżur pełniony będzie przez pracownika w pok. nr 1 ( parter ).

Za utrudnienia przepraszamy. 

›› czytaj więcej


Zaproszenie... (2016-09-01)
Untitled document

Ruszyła rekrutacja rodziców z niepełnosprawnością do projektu Dzieciństwo bez barier.

Właśnie ruszyła rekrutacja do projektu Dzieciństwo bez barier, który będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest realizowany jest przez Fundację Jedyna Taka, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

›› czytaj więcej


Zaproszenie... (2016-09-01)
Untitled document

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych” informuje o realizacji w/w projektu.

›› czytaj więcej


JEDNAK " STAROŚĆ TO TEŻ RADOŚĆ " (2016-08-30)
Untitled document

        Jednak ,,Starość to Też Radość” o tym mogliśmy przekonać się dnia 25.08.2016 roku. Tego dnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu zorganizował spotkanie integracyjne. Spotkanie było zorganizowane w celu zapewnienia opieki i dobrej zabawy dla osób w wieku starczym, osób chorych i niepełnosprawnych. Osób, które na co dzień samotnie spędzają wolny czas w czterech ścianach własnego domu. 

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2016-07-21)
Untitled document

Osoba przekażę w ramach darowizny wózek inwalidzki elektryczny dla osoby dorosłej ( nie jest sprawny akumulator ).

›› czytaj więcej


Akcja " Lato dzieci na Wiśle 2016 " (2016-07-12)
Untitled document

W dniu 6 lipca 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował wyjazd do Torunia, w którym wzięło udział 20 dzieci i 5 opiekunów - pracowników Ośrodka. 

›› czytaj więcej


Olimpiada w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej (2016-07-12)
Untitled document
28 czerwca 2016 roku, jak co roku wybraliśmy się z grupą uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu na XV Sportową Olimpiadę Środowiskowych Domów Samopomocy woj. kujawsko - pomorskiego. 
›› czytaj więcej


Rodzinny Dzień Sportu (2016-07-11)
Untitled document

Dnia 6 czerwca 2016 roku Środowiskowy Dom Samopomocy przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Przechowie zorganizował Rodzinny Dzień Sportu, który odbył się na stadionie " Strażak " w Przechowie.

›› czytaj więcej


Pomoc dla Leo.... (2016-07-01)
Untitled document ›› czytaj więcej


Serdeczne podziękowania... (2016-06-28)
Untitled document

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu wraz z pracownikami składa bardzo serdeczne podziękowania panu Zdzisławowi Lintowiczowi Radnemu Gminy Świecie za nieodpłatne przekazanie 8 glukometrów. Glukometry przekazano:

›› czytaj więcej


Projekt ,, Starość też radość ,, - wyjazd do Filharmonii Pomorskiej (2016-06-28)
Untitled document
W ramach projektu " Starość też radość " w dniu 22 czerwca 2016 roku odbył się wyjazd seniorów do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. 
›› czytaj więcej


Projekt ,, Starość też radość ,, - spotkanie w bibliotece (2016-06-28)
Untitled document

Dnia 9 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu " Starość też radość " w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu.  

›› czytaj więcej


Szukają do pracy... (2016-06-20)
Untitled document

Studio La Glamour w Świeciu zatrudni fryzjera/fryzjerkę.

Praca dla osoby kreatywnej, doświadczenie w branży, aktualna znajomość trendów, pasja do zawodu, wysoka kultura osobista, uczciwość, pracowitość.

Kontakt osobisty. CV + list motywacyjny studio La Glamour ul.10 lutego 10/1 86-100 Świecie

tel.: 889 288 041

 
›› czytaj więcej


Projekt " Nie piję, Nie palę, Nie biorę " (2016-06-20)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu informuje, iż w dniu 17.06.2016 roku na Hali Widowiskowo – Sportowej w Świeciu w ramach akcji socjalnej był realizowany koncert profilaktyczny pod nazwą ,,Nie piję, Nie palę, Nie biorę”.

›› czytaj więcej


Dzień Dziecka na Dużym Rynku (2016-06-07)
Untitled document

Dnia 1 czerwca 2016 roku na Dużym Rynku w Świeciu został zorganizowany piknik familijny z okazji Dnia Dziecka: 

 „ŚPIEWAMY, TAŃCZYMY, DOBRZE SIĘ BAWIMY!”.

›› czytaj więcej


Projekt ,, Starość też radość ,, - kolejne etapy (2016-06-06)
Untitled document ›› czytaj więcej


UWAGA!!!PILNE!!! (2016-05-27)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu poszukuje osoby chętnej do pełnienia funkcji opiekuna prawnego nad osobą dorosłą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2016-05-25)
Untitled document

Dnia 27 maja 2016 roku Środowiskowy Dom Samopomocy, znajdujący się przy ul. Sądowej 18 w Świeciu, będzie NICZYNNY. Za utrudnienia przepraszamy.

›› czytaj więcej


" Akcja jabłko dwa" zakończona sukcesem (2016-05-20)
Untitled document ›› czytaj więcej


Projekt ,, Nie piję, nie palę, nie biorę ,, (2016-05-20)
Untitled document ›› czytaj więcej


DZIEŃ DZIECKA.....ZAPRASZAMY (2016-05-19)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przy współpracy z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza na  piknik familijny

„ŚPIEWAMY, TAŃCZYMY, DOBRZE SIĘ BAWIMY!”,

który odbędzie się

1 CZERWCA  -  DZIEŃ DZIECKA

w Świeciu

Duży Rynek godz. 16:00 -19:00

›› czytaj więcej


Projekt ,, Starość też radość ,, (2016-05-18)
Untitled document

Dnia 11.05.2016r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu brał udział w inauguracji projektu „Starość też radość”.

›› czytaj więcej


" Akcja jabłko dwa" (2016-05-13)
Untitled document

Dnia 17.05.2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu otrzyma bezpłatnie dostawę jabłek 20 ton od Stowarzyszenia " Amor Omnia Vincit ". Zapraszamy do skorzystania i odbioru jabłek. Więcej informacji pod numerem tel. 52 33 16 325 lub w sekretariacie OPS w Świeciu tel. 52 519 05 40.

Odbiór jabłek dla sołectw w dniu 17.05.2016 roku ( zależy od godziny dostawy ). Natomiast odbiór jabłek dla chętnych w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu ul. Ogrodowa 9 B od dnia 18.05.2016 roku.

Zapraszamy!

›› czytaj więcej


Punkt higieny osobistej... (2016-05-13)
Untitled document

Osoby chętne do skorzystania z punktu higieny osobistej zapraszamy do Schroniska dla Bezdomnych ul. Ogrodowa 9B.  Schronisko świadczy usługi w zakresie kąpieli oraz umożliwia skorzystanie z pralki automatycznej. Osoby zainteresowane zapraszamy w  godzinach  15:00 – 17:00.

Telefon kontaktowy 52 – 33 – 16 – 325

›› czytaj więcej


Dom Janusza - etap II (2016-05-09)
Untitled document

Dnia 09.04.2016 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej „Przechowo” podjęli kolejne działania związane z remontem domu w ramach projektu socjalnego „Dom Janusza”.

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2016-04-29)
Untitled document

Dnia 2 maja 2016 roku Środowiskowy Dom Samopomocy, znajdujący się przy ul. Sądowej 18 w Świeciu, będzie NICZYNNY. Za utrudnienia przepraszamy.

›› czytaj więcej


Zaproszenie... (2016-04-22)
Untitled document

Pilotażowy program " Aktywny samorząd " w 2016

›› czytaj więcej


Zaproszenie... (2016-04-21)
Untitled document

Jeżeli jesteś RODZICEM LUB OPIEKUNEM dziecka w wieku 10-14 lat, to zapraszamy Cię na PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY...

›› czytaj więcej


Zaproszenie...Mammobus w Świeciu... (2016-04-04)
Untitled document

Mammobus w Twojej miejscowości.

Zadbaj o swoje zdrowie na wiosnę!

›› czytaj więcej


Zapraszamy... (2016-03-23)
Untitled document

" NASZ NIEBIESKI ŚWIAT "

›› czytaj więcej


Zapraszamy... (2016-03-08)
Untitled document

Projekt Kocham! Rozmawiam! adresowany do rodziców z dziećmi w wieku 0-6 lat.

Mogą oni skorzystać z bezpłatnych mediacji rodzinnych w sytuacji konfliktów rodzinnych.

›› czytaj więcej


Dom Janusza (2016-03-02)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w partnerstwie z Sołectwem Kozłowo, Ochotniczą Strażą Pożarną Przechowo oraz Świeckim Stowarzyszeniem Motocyklistów „Wataha” przystąpił w 2016 roku do realizacji projektu socjalnego

pt. „Dom Janusza”.

Celem głównym projektu socjalnego jest wyremontowanie mieszkania samotnemu, bezradnemu mieszkańcowi Kozłowa.

›› czytaj więcej


Zapraszamy... (2016-02-18)
Untitled document

" Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem "

›› czytaj więcej


Akcja " Jabłko " zakończona sukcesem... (2016-02-17)
Untitled document ›› czytaj więcej


Zapraszamy... (2016-02-09)
Untitled document

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

›› czytaj więcej


Zapraszamy... (2016-02-08)
Untitled document

Fundacja PODAJ DALEJ realizuje jedyny w Polsce projekt dla osób z niepełnosprawnością ruchową - AKADEMIA ŻYCIA, który zakłada kompleksową rehabilitację społeczną i ruchową młodych ludzi po urazach kręgosłupa. Podczas półrocznego pobytu w mieszkaniach treningowych w Koninie przygotowują się oni do samodzielnego życia i podjęcia pracy.

Prowadzimy nabór ciągły do projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

›› czytaj więcej


Zaproszenie... (2016-02-08)
Untitled document

Ośrodek położony na Suwalszczyźnie organizujący turnusy rehabilitacyjne zaprasza osoby, które otrzymają dofinansowanie ze środków PFRON. W załączniku przesyłamy niezbędne informacje o Ośrodku. 

Numer wpisu do rejestru organizatorów turnusu: OR/20/0002/2015 ważny do 17 listopada 2018r.
Numer wpisu do rejestru ośrodków: OD/20/0004/2015 ważny do 13 grudnia 2018r.


Ośrodek "Maniówka" w Nowej Wsi k/Suwałk

Kompleksowo - Klimatycznie - Kameralnie

tel. 87 565 63 55, kom. 608 481 905

www.maniowka.pl

›› czytaj więcej


Akcja " Jabłko " (2016-01-29)
Untitled document

img

›› czytaj więcej


Zakończenie projektu " Starość też radość " (2016-01-28)
Untitled document

W grudniu 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zakończył realizację projektu socjalnego „Starość też radość”, którego odbiorcami były osoby w wieku inwolucji starczej. Chore oraz niepełnosprawne.

›› czytaj więcej


Zapraszamy... (2016-01-26)
Untitled document

Informujemy, iż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Świeciu ul. Sądowa 18 mieszkańcy Powiatu Świeckiego mogą uzyskać pomoc w postaci bezpłatnego poradnictwa w ramch interwencji kryzysowej stanowiącej zespół interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących w kryzysie.

Powyższa pomoc obejmuje poradnictwo następujących specjalistów: radcy prawnego, psychologa, pedagoga oraz terapeuty w zakresie uzależnień.

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2016-01-11)
Untitled document

Konsultant - Psycholog mgr Małgorzata Janowska od lutego 2016 roku przyjmuje pod innym adresem:

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2016-01-11)
Untitled document

OD DNIA 11.01.2016 ROKU NASTĘPUJĄ ZMIANY W REJONACH PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH!

NOWY WYKAZ REJONÓW PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIECIU

ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE POMOC-WYKAZ REJONÓW PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH.

›› czytaj więcej


Spotkanie Wigilijne (2015-12-23)
Untitled document

Dnia 18 grudnia 2015 roku w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu odbyło się spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy Świecie.

Spotkanie skierowane było w szczególności dla osób samotnych, bezdomnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu. 

Uroczystość ta zorganizowana została przez pracowników OPS w Świeciu oraz kierownika Schroniska dla Osób Bezdomnych. 

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu wraz z uczestnikami przygotowali na ten dzień ciasta ( pierniki, serniki, jabłecznik i upominki dla dzieci, które przedstawiły jasełka ). 

Dziękujemy dzieciom i nauczycielom z przedszkola nr 9 ,,Pod Klonem” w Świeciu za przepiękne przedstawienie, które nadało spotkaniu wyjątkową atmosferę. Przyniosło wiele wzruszeń. 

Dziękujemy panu Tobiaszowi Staniszewskiemu za przepiękne wykonanie trzech utworów muzycznych, które przeniosły wszystkich w świat łagodności, spokoju i wyciszenia.

Dziękujemy dyrektorowi OKSiR w Świeciu za udostępnienie sali lustrzanej.

 

 

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

wraz z pracownikami

›› czytaj więcej


UWAGA WAŻNA INFORMACJA! (2015-12-17)
Untitled document

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 roku będą nieczynne następujące placówki:

- Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 w Świeciu;

- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Sądowa 18                           w Świeciu;

- Starszy specjalista pracy socjalnej ds. wspierania rodzin i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,          Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie              ul. Św. Wincentego 3/2 w Świeciu;

- Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych ul. Św. Wincentego 1 w Świeciu.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Marzena Brac

Kierownik OPS w Świeciu

›› czytaj więcej


FASD - Jesteś w ciąży nie pij ! (2015-12-17)
Untitled document

Skala problemu i propozycje rozwiązań...

›› czytaj więcej


" Udane Mikołajki 2015 " (2015-12-16)
Untitled document
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu dnia 06.12.2015 roku zorganizowali spotkanie w kinie ,,Wrzos” dla dzieci zaproszonych przez pracowników socjalnych. Podczas spotkania nastąpiła projekcja bajki pt. ”Święty Mikołaj dla wszystkich”.   
Sala kinowa była zapełniona przez dzieci i ich opiekunów. Projekcja bajki odbyła się całkowicie bezpłatnie dzięki przychylności i życzliwości pana Romualda Dworakowskiego kierownika OKSIR-u, który bez chwili zastanowienia zareagował na prośbę pracowników OPS w Świeciu. Nad organizacją tego spotkania czuwali pracownicy pomocy społecznej. To nie koniec atrakcji, które przygotował ośrodek. Przygotowano 300 paczek dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Paczki rozdawano indywidualnie w siedzibie ośrodka. W kilkunastu przypadkach paczki zostały dostarczone w inny sposób. Dzięki współpracy Stowarzyszenia Motocyklistów ,,Wataha” nastąpiło to w atrakcyjny sposób. Pracownicy socjalni w eskorcie motocyklistów dostarczali paczki dzieciom w miejsce ich zamieszkania. 
Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tak wspaniałego wydarzenia. 
                   
                  Kierownik 
                  Marzena Brac
                   wraz z pracownikami 
›› czytaj więcej


V etap projektu " Starość też radość " Wyjazd do opery (2015-12-16)
Untitled document
Dnia 10.12.2015r pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z beneficjentami projektu „Starość też radość” udali się do Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl pt. „ Halka”. Wyjazd odbył się w miłej atmosferze. Beneficjenci projektu byli pod opieką pracowników ośrodka pomocy. Celem wyjazdu było umożliwienie obcowania ze sztuką oraz doznania wrażeń artystycznych, które wpływają na nastrój i funkcjonowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.    
Ten etap projektu odniósł zamierzony skutek. Uczestnicy nie ukrywali zadowolenia wyrażając to ogromnym wzruszeniem poprzez łzy. 
›› czytaj więcej


IV etap projektu " Starość też radość " - Andrzejki (2015-12-16)
Untitled document

W dniu 27.11.2015 pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach integracji zorganizowali zabawę Andrzejkową, w której udział wzięli beneficjenci projektu „ Starość też radość ” oraz uczestnicy ŚDS. Tradycyjnie odbyły się wróżby andrzejkowe oraz tańce. Uczestnicy mieli okazję zasmakować kulinarnych wypieków i potraw pracowników ŚDS.

›› czytaj więcej


UWAGA MIKOŁAJKI!!! (2015-11-24)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zaprasza sredecznie wszystkie dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej dnia 6 grudnia 2015 roku o godz. 9.30 na darmowe oglądanie bajki pt. "Święty Mikołaj" w Kinie "Wrzos" w Świeciu.

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2015-10-28)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zachęca rolników do składania wniosków o pomoc, w związku z poniesionymi stratami z powodu tegorocznej suszy. Warunkiem przyznania tej pomocy jest konieczność spełnienia następujących przesłanek i kryteriów ustawy o pomocy społecznej.

›› czytaj więcej


Projekt ,, Starość też radość ,, (2015-10-22)
Untitled document

III etap - Spotkanie integracyjne w Restauracji "Stare Miasto" w Świeciu 

›› czytaj więcej


Projekt ,, Starość też radość ,, (2015-10-22)
Untitled document

II etap - Z wizytą u fryzjera i kosmetyczki

›› czytaj więcej


Projekt ,, Starość też radość ,, (2015-10-22)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu realizuje projekt socjalny pt. ,, STAROŚĆ TEŻ RADOŚĆ ”

Realizacja projektu odbywa się w kilku etapach od miesiąca września 2015 roku do grudnia 2015 roku.

›› czytaj więcej


Zapraszamy... (2015-10-07)
Untitled document

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB ZWOLNIONYCH

›› czytaj więcej


OPIEKA SPOŁECZNA PRZECIW PRZEMOCY... (2015-10-01)
Untitled document

Specjaliści opieki społecznej z całej Polski dyskutują w Toruniu o sposobach zapobiegania przemocy w rodzinie.

Od 30 września do 2 października 2015 r. w Toruniu odbywa się XXIV Ogólnopolska Konferencja FORUM, której tematem jest "Rola Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego w realizacji zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie".

W Konferencji udział biorą także reprezentanci Naszego Ośrodka - Kierownik mgr Marzena Brac wraz ze starszym specjalistą pracy socjalnej mgr Małgorzatą Jesionowską.
›› czytaj więcej


Zapraszamy... (2015-10-01)
Untitled document

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA AUTYZMU...

›› czytaj więcej


Zapraszany... (2015-09-28)
Untitled document

Informujemy, iż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Świeciu ul. Sądowa 18 mieszkańcy Powiatu Świeckiego mogą uzyskać pomoc w postaci bezpłatnego poradnictwa w ramch interwencji kryzysowej stanowiącej zespół interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących w kryzysie.

Powyższa pomoc obejmuje poradnictwo następujących specjalistów: prawnika, psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień oraz terapeuty rodzinnego. 

›› czytaj więcej


Zapraszamy... (2015-09-23)
Untitled document

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni " PLUS " EKO " Szkoła Życia " w Wandzinie

›› czytaj więcej


Zapraszamy na spotkania... (2015-09-17)
Untitled document

20 błędów wychowawczych rodziców...

›› czytaj więcej


Pomóż... (2015-09-16)
Untitled document

Pomóż Karolinie i Innym! Zostań potencjalnym Dawcą szpiku i komórek macierzystych.

›› czytaj więcej


Zapraszamy... (2015-09-08)
Untitled document

Dni bezpłatnych porad prawnych   

›› czytaj więcej


Oceń Nasz Ośrodek.... (2015-09-04)
Untitled document

W dniach  4 - 18 września 2015 roku zapraszamy do wypełnienia w siedzibie Naszego Ośrodka anonimowej ankiety - badanie zadowolenia klienta z poziomu świadczonych usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu. Wyniki uzyskane dzięki temu badaniu pozwolą nam lepiej poznać Państwa wymagania, stawiane wobec Naszego Ośrodka oraz poprawić to co według Państwa tego wymaga.

Serdecznie zapraszamy.

›› czytaj więcej


Ogłoszenie (2015-09-01)
Untitled document

Osoba pilnie zamieni mieszkanie 23 m2 ZGM na większe ZGM w Świeciu, może być zadłużone.

kontakt tel. 668 250 280

›› czytaj więcej


Pilnie potrzebna pomoc... (2015-08-25)
Untitled document

Samotna matka z jednym dzieckiem oraz w ciąży pilnie przyjmie nieodpłatnie meble pokojowe, wersalkę, telewizor oraz lodówkę.

Kontakt: 052 519 05 48

Bardzo dziękujemy za okazane serce.

›› czytaj więcej


Zapraszamy... (2015-08-18)
Untitled document

Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu

" Niebieski Klucz "

›› czytaj więcej


Pomagaliśmy Dominikowi... (2015-07-13)
Untitled document

W dniach 19-20.06.2015r. odbył się cykl imprez, podczas których zbierano środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z leczeniem Dominika Kowalskiego, który choruje na białaczkę. 

›› czytaj więcej


Wsparcie żywnościowe z problemami..... (2015-07-13)
Untitled document ›› czytaj więcej


UWAGA!!!!! (2015-07-07)
Untitled document

Pilnie do odebrania od darczyńcy stół, krzesła oraz dwie wersalki w dobrym stanie.

Kontakt: sekretariat tel. 525190548

›› czytaj więcej


Uwaga zmiana! (2015-06-30)
Untitled document

UWAGA !!!

Specjalista pracy socjalnej ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od dnia 1 lipca 2015 roku będzie przyjmował od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

›› czytaj więcej


Zapraszamy... (2015-06-15)
Untitled document

Bezpieczne wakacje dla Dominika 

›› czytaj więcej


Dzień dziecka.... (2015-06-12)
Untitled document
Dnia 31.05.2015 r. na boisku osiedlowym przy ulicy Żwirki i Wigury został zorganizowany festyn rodzinny: 
 „Dzień Dziecka Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. 
›› czytaj więcej


Konferencja o FAS.... (2015-06-03)
Untitled document

Alkohol w ciąży szkodzi w każdej ilości....

›› czytaj więcej


Zaproszenie... (2015-06-02)
Untitled document

Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu ,,Niebieski Klucz,, w Świeciu zaprasza...

›› czytaj więcej


Zapraszamy na Dzień Dziecka... (2015-05-26)
Untitled document ›› czytaj więcej


Akcja Czysty Aniołek... (2015-05-25)
Untitled document ›› czytaj więcej


Potrzebna pomoc... (2015-04-16)
Untitled document

Potrzebna pomoc finansowa, jak i rzeczowa dla trzech rodzin, które straciły dach nad głową podczas

pożaru domu w Dworzysku. Liczymy na Państwa okazane serce...

›› czytaj więcej


Piszą o nas.... (2015-04-10)
Untitled document

Pomagaliśmy Karolince....

›› czytaj więcej


Życzenia Wielkanocne (2015-04-03)
Untitled document ›› czytaj więcej


Pilnie potrzebna pomoc... (2015-03-30)
Untitled document

Zwracamy sie z wielką prośbą o pomoc dla Naszych 3 podopiecznych przebywajacych w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu. Osoby te otrzymały mieszkania socjalne i pilnie potrzebuja meble, sprzęt gospodarstwa domowego, koce, pościele itd. Liczymy na Państwa okazane serce i pomoc.

 

 


›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2015-03-24)
Untitled document

W dniu 26 marca  2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu będzie odbywać się szkolenie dla pracowników w godzinach 8.00 – 16.00, w związku z tym prosimy o załatwianie pilnych spraw w dniu 25.03.2015 r.

Informujemy również, że w dniu szkolenia dyżur pełniony będzie w pokojach nr 7 oraz nr 11.

Za utrudnienia przepraszamy.

›› czytaj więcej


Maraton Zumba... (2015-03-09)
Untitled document

Charytatywny Maraton Zumba... Każdy może pomóc Karolince Trojan w spełnieniu jej marzenia...Zapraszamy

›› czytaj więcej


UWAGA!!! (2015-02-18)
Untitled document

OD DNIA 18.02.2015 ROKU NASTĘPUJE ZMIANA REJONÓW PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH!

›› czytaj więcej


Spełnione marzenie... (2015-02-13)
Untitled document

Organizatorzy akcji charytatywnej Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów „WATAHA”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu i Sołectwo Gruczno serdecznie dziękują darczyńcom i ludziom dobrej woli za uczestnictwo w zabawie charytatywnej „Dla Karoliny Trojan” która odbyła się w Grucznie 7.02.2015 r.

›› czytaj więcej


,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,, (2015-02-09)
Untitled document

 „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

23 -27 luty 2015r.

W związku z obchodami „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, wytypowani przedstawiciele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, podejmują wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej w zakresie poradnictwa  socjalnego, prawnego i psychologicznego. 

›› czytaj więcej


II Bal Charytatywny (2015-01-13)
Untitled document

Zabawa charytatywna dla Karoliny.....Razem możemy Jej pomóc....

›› czytaj więcej


Archiwum:

© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008