Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc


Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneInformacje > Polityka prywatności

Untitled document

Klauzula informacyjna w zakresie
przetwarzanych danych osobowych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu ul. Gen. J. Hallera 11 tel: 52 5190540 e-mail: sekretariat@ops-swiecie.pl;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475,
e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w celu:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

- wykonania umów realizowanych przez OPS w Świeciu (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

- ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit d RODO).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające
w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom ośrodka przysługuje prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.

© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008