Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc

Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneOgłoszenia > Konkursy ofert

Untitled document

Konkurs nr 4 - 2019

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci - świetlica środowiskowa.


 

 Konkurs nr 3 - 2019


Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców OPS w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2019.

   

Konkurs nr 2-2018

Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców OPS w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2018. 

 

Konkurs nr 1-2018

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci - świetlica środowiskowa.

 

Konkurs nr 10-2016

Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców OPS w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2017. 

 

Konkurs nr 9-2016

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci - świetlica środowiskowa.

 
Wzór formularza sprawozdania wg Rozporządzenia MRPiPS z dnia 17.08.2016r.  formularz sprawozdania  

Wzór formularza oferty wg Rozporządzenia MRPiPS z dnia 17.08.2016r.

formularz oferty  

Konkurs nr 7-2016

Inne zadania wynikające ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026

   

Konkurs nr 5-2016

Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców gminy Świecie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (FEAD)

 

Konkurs nr 10-2015

Dożywianie uprawnionych podopiecznych OPS w Świeciu w formie posiłków jednodaniowych w 2016r. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci- świetlica środowiskowa

 

Konkurs nr 9-2015

Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

Konkurs nr 6-2015

Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

Konkurs nr 5-2015

Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych

   

Konkurs nr 12-2014

Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców Gminy Świecie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (FEAD).

 

Konkurs nr 9-2014

Dożywianie uprawnionych podopiecznych OPS w Świeciu w formie posiłków jednodaniowych w 2015r. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci- świetlica środowiskowa.

 

Konkurs nr 8-2014

Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

Konkurs nr 7-2014

Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

Konkurs nr 5-2014

Dystrybucja nowej odzieży dla najuboższych mieszkańców Gminy Świecie. Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

Konkurs nr 7-2013

Dożywnianie uprawnionych podopiecznych OPS w Świeciu w formie posiłków jednodaniowych w 2014r. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci- świetlica środowiskowa.Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

ogłoszenie

 

Konkurs nr 5-2013

Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców Gminy Świecie w ramach programu PEAD. Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

ogłoszenie

 

zarządzenie

Konkurs nr 11-2012

Dożywnianie uprawnionych podopiecznych OPS w Świeciu w formie posiłków jednodaniowych w 2013r. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci- świetlica środowiskowa. Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców Gminy Świecie w ramach programu PEAD. Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

ogłoszenie 

 

zarządzenie

Konkurs nr 5-2012

Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców Gminy Świecie w ramach programu PEAD. Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

ogłoszenie 

zarządzenie

Konkurs nr 13-2011

Dożywnianie uprawnionych podopiecznych OPS w Świeciu w formie posiłków jednodaniowych w 2012r. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci- świetlica środowiskowa. Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców Gminy Świecie w ramach programu PEAD. Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

ogłoszenie

zarządzenie

Wzór formularza oferty wg Rozporządzenia MPiPS z dnia 15.12.2010r.

formularz oferty

 

 
Wzór formularza sprawozdania wg Rozporządzenia MPiPS z dnia 15.12.2010r.   wzór sprawozadnia  

Konkurs nr 13-2010

Dożywnianie uprawnionych podopiecznych OPS w Świeciu w formie posiłków jednodaniowych w 2011r. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci- świetlica środowiskowa. Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców Gminy Świecie w ramach programu PEAD. Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

ogłoszenie

 

zarządzenie

Wzór sprawozdania wg nowego Rozporządzenia MPiPS z dnia 15.12.2010r.

wzór sprawozadnia

 

Konkurs nr 10-2010

Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców Gminy Świecie w ramach programu PEAD. Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

ogłoszenie


zarządzenie

Konkurs nr 15-2009

Dożywianie uprawnionych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie posiłków jednodaniowych 2010 r. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci-świetlica środowiskowa.


ogłoszenie

zarządzenie
Konkurs nr 14-2009

Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych-aktywizacja środowiska osób starszych.


ogłoszenie

zarządzenie
Konkurs nr 3-2009

Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców Gminy Świecie w ramach programu PEAD. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci – świetlica środowiskowa. Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

ogłoszenie

zarządzenie
Konkurs nr 17-2008

Dożywianie uprawnionych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie posiłków jednodaniowych w 2009r.

ogłoszenie

zarządzenie

Konkurs nr 05-2008

Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla osób starszych — Dom Dziennego Pobytu. Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców Gminy Świecie w ramach programu PEAD. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci — świetlica środowiskowa. Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

ogłoszenie

zarządzenie

Konkurs nr 16-2007

Dożywianie uprawnionych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie posiłków jednodaniowych w 2008r.

ogłoszenie

zarządzenie

Konkurs nr 15-2007

Doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków dla najuboższych z terenu Gminy Świecie w 2007r.

ogłoszenie

zarządzenie

Konkurs nr 5-2007

Dystrybucja żywości z UE dla najuboższych mieszkańców Gminy Świecie w ramach programu PEAD. Prowadzenie palcówek wsparcia dziennego dla dzieci. Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i samotnych.

ogłoszenie

zarządzenie

 
Konkurs nr 28-2006

 Dożywianie uprawnionych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie posiłków jednodaniowych.ogłoszenie

zarządzenie

Konkurs nr 26-2006

Tworzenie na terenie gminy nowatorskich form aktywizacji osób bezrobotnych. Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i samotnych.

ogłoszenie

zarządzenie

Konkurs nr 25-2006

Tworzenie na terenie gminy nowatorskich form aktywizacji osób bezrobotnych. Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i samotnych

ogloszenie

zarządzenie

Konkurs nr 14-2006

Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

ogłoszenie

zarządzenie

wzór oferty podmiotu uprawnionego
wzór sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008