Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc

Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneOgłoszenia > Zamówienia publiczne

Untitled document

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

 

plan  

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK


plan  

Przetarg nr 1-2017

Na udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup usług opieki dziennej w postaci prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych".

ogłoszenie

 

wynik

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK


plan  

 

Przetarg nr 1-2016

Obsługa kasowa w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych uprawnionym świadczeniobiorcom Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

 

ogłoszenie

  

wynik

wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 


 

wyjaśnienia  
Przetarg nr 1-2014
Na udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup usług opieki dziennej w postaci prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych".

ogłoszenie

 

wynik

Przetarg nr 2-2012

Obsługa kasowa w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych świadczeniobiorcom OPS w Świeciu.

ogłoszenie

wynik

 

udzielenie zamówienia

     
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetarg nr 2-2012 zmiana ogłoszenia  
     
wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnienia  
   
wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2 wyjaśnienia2  
     

   

Przetarg nr 1-2012

Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu „Program Aktywizacji i Wsparcia w gminie Świecie ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

 

 

SIWZ

ogłoszenie cz.1

ogłoszenie cz.2

wynik

 

udzielenie zamówienia

 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I ZMIANA SIWZ zmiana ogłoszenia  
   
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetarg nr 1-2012  zmiana ogłoszenia  
   
wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wyjaśnienia  
   
wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2 wyjaśnienia2  
   

   

Przetarg nr 4-2011

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego "Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie" którego realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ogłoszenie

 

wynik


 

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego "Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie" którego realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

Przetarg nr 3-2011

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego "Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie" którego realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu współfinansowanego przez Unię Europejską
za środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ogłoszenie

 
 Informacja o unieważnieniu postępowania w załączeniu.
  

Przetarg nr 2-2011

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej w ramach projektu systemowego „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” którego realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ogłoszenie

 

wynik

     

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej w ramach projektu systemowego „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” którego realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Przetarg nr 1-2011
Na udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup usług opieki dziennej w postaci prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych".

ogłoszenie

wynik

 Ogłoszenie nr 1-2011

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do 14.000 Euro
Zalecana przeglądarka do odczytu pliku Mozilla Firefox

 

ogłoszenie

 

wynik

 

 

Zamówienie z wolnej ręki nr 1-2010

Zakup usług opieki dziennej w postaci prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych. 

 

 

 

ogłoszenie
o zamiarze zwarcia umowy

 

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nr 2-2010

Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu

 

 

   ogłoszenie

      wynik

 

Zapytania Wykonawców dotyczące przetargu na dostawę
wraz z montażem fabrycznie nowych mebli do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu.


Ogłoszenie nr 2-2010
 
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do 14.000 Euro

ogłoszenie

      wynik
Przetarg nr 1 - 2010

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego "Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

ogłoszenie


wynik

Ogłosznie nr 1- 2010

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do 14.000 Euro.

ogłoszenie

wynik

Wyjaśnienie do SIWZ

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na zadanie "Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych" w związku z zapytaniem,które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 5.12.2008 r.

ogłoszenie

Przetarg nr 2-2008

Na udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup usług opieki dziennej w postaci prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych".

ogłoszenie

wynik

Przetarg nr 1-2008

Doposażenie punktów wydawania posiłków w placówkach oświatowych Gminy Świecie w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

ogłoszenie

wynik

Przetarg nr 2-2007

Obsługa kasowa w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych świadczeniobiorcom OPS w Świeciu.

ogłoszenie

wynik

Przetarg nr 1-2007

Obsługa kasowa w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych świadczeniobiorcom OPS w Świeciu.

ogłoszenie

wynik

Przetarg nr 2-2006

Sprzedaż samochodu osobowego marki FIAT.

ogłoszenie

wynik

Przetarg nr 1-2006

Zakup samochodu służbowego (osobowo użytkowy) dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu

ogłoszenie

wynikDo odczytu plików PDF wymagany jesty program ADOBE ACROBAT READER

© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008