Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc


Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneOgłoszenia > Oferty pracy

Untitled document

Świecie, 29.03.2019r.

Informacja o wynikach naboru na stanowiska Pracownika Socjalnego na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu

 

>> więcej


Świecie, 15.03.2019r.

Informacja o wyborze na dwa stanowiska Pracownika Socjalnego na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu

 

>> więcej


 Świecie, 14.03.2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego (na zastępstwo) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 13.03.2019r.

Informacja o wynikach naboru na dwa stanowiska Pracownika Socjalnego na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu

 

>> więcej


Świecie, 26.02.2019r.

Ogłoszenie o naborze na DWA wolne stanowiska Pracownika Socjalnego (na zastępstwo) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 22.02.2019r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu

 

>> więcej

 


Świecie, 19.02.2019r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego na umowę o pracę na czas zastępstwa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej


Świecie, 12.02.2019r

Informacja o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego w Schronisku dla Bezdomnych, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu

 

>> więcej


Świecie, 12.02.2019r.

Informacja o ponownym ogłoszeniu o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny na zastępstwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej


 Świecie, 11.02.2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego (na zastępstwo) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej

kwestionariusz osobowy


 Świecie, 07.02.2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego (na zastępstwo) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 01.02.2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego w Schronisku dla Bezdomnych, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 30.01.2019r.

Ponowne ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny na zastępstwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej

kwestionariusz osobowy

oświadczenie 


Świecie, 30.01.2019r.

Informacja o wyniku wyboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej


Świecie, 29.01.2019r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej


Świecie, 28.01.2019r.

Informacja o wyniku wyboru na stanowisko Młodszy Księgowy na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej


Świecie, 25.01.2019r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszy Księgowy na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej


Świecie, 23.01.2019r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent Rodziny na umowę o pracę na czas zastępstwa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej


Świecie, 18.01.2019.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 15.01.2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszy Księgowy na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu

 

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 09.01.2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny na zastępstwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej

kwestionariusz osobowy

oświadczenie 


Świecie, 09.01.2019r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent Rodziny na umowę o pracę na czas zastępstwa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej


Świecie, 21.12.2018r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny na zastępstwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu


>> więcej

kwestionariusz osobowy

oświadczenie 


img

Świecie, 23.10.2018r.

Informacja o wynikach ogłoszenia o naborze na stanowisko asystent osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi Społeczne- dla każdego!"

 

>> więcej 

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 


img

Świecie, 19.10.2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi Społeczne- dla każdego!"

 

>> więcej 

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 08.10.2018r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystent osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi Społeczne- dla każdego!"

 

>> więcej 

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


 

Świecie, 29.09.2018r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana kandydatka:

>> więcej


Świecie, 28.08.2018r. 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 13.08.2018r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej

kwestionariusz osobowy


imgŚwiecie, 10.07.2018r.

Informacja o wynikach ponownego ogłoszenia o naborze na stanowisko psycholog na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi Społeczne- dla każdego!"

 

>> więcej 

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 10.07.2018r.

Informacja o wynikach ponownego ogłoszenia o naborze na stanowisko asystent osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi Społeczne- dla każdego!"

 

>> więcej 

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 21.06.2018r.

Ponowne ogłoszenie o naborze na stanowisko psycholog na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi Społeczne- dla każdego!"

 

>> więcej 

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 21.06.2018r.

Ponowne ogłoszenie o naborze na stanowisko asystent osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi Społeczne- dla każdego!"

 

>> więcej 

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


imgŚwiecie, 20.06.2018r.

Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska asystenta osoby niepełnosprawnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi Społeczne- dla każdego!"

 

>> więcej 

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 20.06.2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko osoby do obsługi wypożyczalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi Społeczne- dla każdego!"

 

>> więcej 

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 20.06.2018r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi Społeczne- dla każdego!"

 

>> więcej 

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 08.06.2018r.

Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska asystent osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi Społeczne- dla każdego!"

 

>> więcej 

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 08.06.2018r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psycholog na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi Społeczne- dla każdego!"

 

>> więcej 

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 08.06.2018r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko osoby do obsługi wypożyczalni na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi Społeczne- dla każdego!"

 

>> więcej 

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 


 

Świecie, 08.05.2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko terapeuta zajęciowy na umowę o pracę na zastępstwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 25.04.2018r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuta zajęciowy na umowę o pracę na zastępstwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 24.04.2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko terapeuta zajęciowy na umowę o pracę na zastępstwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 13.04.2018r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuta zajęciowy na umowę o pracę na zastępstwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 13.03.2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko logopedy na umowę- zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 23.02.2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko terapeuty behawioralnego na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 21.02.2018r.

Lista kandydatów spełniających wszystkie wymagania formalne na stanowisko terapeuty behawioralnego na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 15.02.2018r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy na umowę- zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 15.02.2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko logopedy na umowę- zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 08.02.2018r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty behawioralnego na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 02.02.2018r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 01.02.2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko logopedy na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 15.01.2018r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 05.01.2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa na umowę - zlecenie w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu

>> więcej


Świecie, 03.01.2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pielęgniarki na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 03.01.2018r.

Lista kandydatów spełniających wszystkie wymagania formalne na stanowisko psychologa na umowę - zlecenie w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu

>> więcej


Świecie, 18.12.2017r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa na umowę - zlecenie w  Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 18.12.2017r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pielęgniarki na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 08.11.2017r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 07.11.2017r.

Lista kandydatów spełniających wszystkie wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 27.10.2017r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko surdopedagoga na umowę-zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 24.10.2017r.

Lista kandydatów spełniających wszystkie wymagania formalne na stanowisko surdopedagoga na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 20.10.2017r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 19.10.2017r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko surdologopedy na umowę-zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 11.10.2017r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko surdopedagoga na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 04.10.2017r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko surdologopedy na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 28.09.2017r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko- Terapeuta cień na umowę- zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 13.09.2017r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Terapeuty-cienia na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 29.08.2017r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Instruktora Terapii Zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu

>> więcej


Świecie, 29.08.2017r.

Lista kandydatów spełniających wszystkie wymagania formalne na wolne stanowisko Instruktora Terapii Zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu

>> więcej


Świecie, 18.08.2017r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Instruktora Terapii Zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 02.08.2017r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko terapeuty behawioralnego na umowę- zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 02.08.2017r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko logopedy na umowę- zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej


Świecie, 01.08.2017r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie logopedii.

>> więcej


Świecie, 01.08.2017r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie terapii behawioralnej.

>> więcej


Świecie, 19.07.2017r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Logopedy na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 19.07.2017r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Terapeuty behawioralnego na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 04.04.2017r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Fizjoterapeuty na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu

>> więcej


Świecie, 21.03.2017r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Fizjoterapeuty na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu

>> więcej

kwestionariusz osobowy


Świecie, 17.03.2017r.

Informacja o wynikach naboru na 2 stanowiska Fizjoterapeuty na umowę - zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu

>> więcej

© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008