Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc

Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijnePomoc > Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Untitled document

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu
ul. Sądowa 18
86-100 Świecie
tel. kontaktowy: 781 588 139 

 

Uchwała nr 359/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu
(uchwała oraz statut Środowiskowego Domu Samopomocy do pobrania) 

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu

 Prezentacja: "Środowiskowy Dom Samopomocy"
 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy działa od 3 grudnia 2010 roku w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest niesienie pomocy i opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonym umysłowo i wykazującym inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Z podaniem o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy występuje osoba zainteresowana lub jej opiekun z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Dokumenty niezbędne w celu podjęcia decyzji o przyjęciu do ŚDS:

 

• Wniosek o skierowanie do ŚDS

 

• Rodzinny wywiad środowiskowy

 

• Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

 

• Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie samoobsługi

 

• Zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych

 

Korzystanie ze świadczeń Środowiskowego Domu Samopomocy jest bezpłatne, odpłatne jest wtedy kiedy dochód przekracza 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ust.1  pkt 3, które wynosi 1192, 50 zł oraz jeżeli dochód przekracza 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt 3, które wynosi 877,50 zł.

 

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest wsparcie i rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej. Uczestnicy biorą udział w zajęciach: artystycznych, kulinarnych i gospodarstwa domowego, rękodzieła, kroju i szycia, teatralnych, muzycznych, biblioterapii, choreoterapii, klubu filmowego psychoterapii, komputerowych, usprawniających ruchowo, turystycznych, w siłowni.

 

Każdy uczestnik objęty jest postępowaniem wspierająco – aktywizującym, które obejmuje przede wszystkim:

 

• Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowanie w życiu codziennym

 

• Trening umiejętności społecznych

 

• Trening umiejętności spędzania wolnego czasu

 

• Terapię zajęciową

 

• Działalność kulturalno – oświatową

 

• Grupę wsparcia dla uczestników i ich rodzin

© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008