Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc

Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneOgłoszenia > Zapytania ofertowe

Untitled document

Świecie, 16.11.2018r.

Informacja o rozstrzygnięciu ponownego zapytania ofertowego nr OPS.ŚDS.ZO.1.2018 na "Zakup samochodu osobowego- typu BUS 9-cio osobowy- microbus"

 

>> więcej

 


Świecie, 06.11.2018r.

Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego OPS.SDS.ZO.1.2018 na zakup samochodu osobowego typu- BUS 9-cio osobowy.

 

>> więcej

 


Świecie, 29.10.2018r.

 

Ponowne zapytanie ofertowe NR OPS.ŚDS.ZO.1.2018 na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego- typu BUS 9-cio osobowy"

 

>> więcej

 


Świecie, 26.10.2018r.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.ŚDS.ZO.1.2018 na "Zakup samochodu osobowego- typu BUS 9-cio osobowy- microbus"

 

>> więcej

 


Świecie, 12.10.2018r.

Zapytanie ofertowe NR OPS.ŚDS.ZO.1.2018 na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego- typu BUS 9-cio osobowy"

 

>> więcej

 


img

Świecie, 10.07.2018r.

Informacja o roztrzygnięciu ponownego zapytania ofertowego na świadczenie usług opiekuńczych przez 3 opiekunów/opiekunki na umowę zlecenie w celu realizacji projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych poddziałania 9.3.2 rozwój usług społecznych współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego pod nazwą „Usługi społeczne- dla każdego!”

 

>> więcej

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


imgŚwiecie, 10.07.2018r.

Informacja o roztrzygnięciu ponownego zapytania ofertowego na świadczenie usług rehabilitacji fizycznej na umowę zlecenie w celu realizacji projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych poddziałania 9.3.2 rozwój usług społecznych współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego pod nazwą „Usługi społeczne- dla każdego!”

 

>> więcej

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 27.06.2018r.

Ponowne zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych przez 3 opiekunów/opiekunki na umowę zlecenie w celu realizacji projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych poddziałania 9.3.2 rozwój usług społecznych współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego pod nazwą „Usługi społeczne- dla każdego!”

 

>> więcej

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


imgŚwiecie, 27.06.2018r.

Ponowne zapytanie ofertowe na świadczenie usług rehabilitacji fizycznej na umowę zlecenie w celu realizacji projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych poddziałania 9.3.2 rozwój usług społecznych współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego pod nazwą „Usługi społeczne- dla każdego!”

 

>> więcej

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 27.06.2018r.

Informacja o roztrzygnięciu zapytania ofertowego na świadczenie usług opiekuńczych przez 3 opiekunów/opiekunki na umowę zlecenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi społeczne- dla każdego!" 

 

>> więcej

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 27.06.2018r.

Informacja o roztrzygnięciu zapytania ofertowego na świadczenie usług rehabilitacji fizycznej na umowę zlecenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi społeczne- dla każdego!" 

 

>> więcej

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 19.06.2018r.

Dotyczy wyjaśnienia ponownie zamieszczonego zapytania ofertowego na świadczenie usług opiekuńczych przez  3 opiekunów/opiekunki na umowę zlecenie oraz zapytania ofertowego na świadczenie usług rehabilitacji fizycznej na umowę zlecenie w celu realizacji projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych poddziałania 9.3.2 rozwój usług społecznych współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego pod nazwą „Usługi społeczne- dla każdego!”

 

>> więcej

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 19.06.2018r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rehabilitacji fizycznej na umowę zlecenie w celu realizacji projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych poddziałania 9.3.2 rozwój usług społecznych współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego pod nazwą „Usługi społeczne- dla każdego!”

 

>> więcej

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 19.06.2018r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych przez 3 opiekunów/opiekunki na umowę zlecenie w celu realizacji projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych poddziałania 9.3.2 rozwój usług społecznych współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego pod nazwą „Usługi społeczne- dla każdego!”

 

>> więcej

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 15.06.2018r.

Informacja o roztrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup, dostawę oraz montaż sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjno-wspomagającego do wyposażenia wypożyczalni utworzonej w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi społeczne- dla każdego!" 

 

>> więcej

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 11.06.2018r.

Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego Nr OPS.RPO.271.1.2018 na zakup, dostawę oraz montaż sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjno-wspomagającego
do wyposażenia wypożyczalni utworzonej w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Pperacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2
Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi społeczne- dla każdego!".

 

>> więcej

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


img

Świecie, 08.06.2018r.

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę oraz montaż sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjno-wspomagającego do wyposażenia wypożyczalni utworzonej w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi piorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Usługi społeczne- dla każdego!" 

 

>> więcej 

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Świecie, 30.03.2018r.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Nr 2/SUO/2018 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii behawioralnej (28 godzin)

>> więcej


Świecie, 30.03.2018r.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Nr 1/SUO/2018 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii behawioralnej (64 godziny)

>> więcej


Świecie, 21.03.2018r.

Zapytanie ofertowe Nr 2/SUO/2018 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii behawioralnej (28 godzin)

>> więcej


Świecie, 21.03.2018r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/SUO/2018 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii behawioralnej (64 godziny)

>> więcej

© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008