Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc

Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneProjekt ,, Nie piję, nie palę, nie biorę ,, (2016-05-20)
Untitled document Untitled document

img

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu organizuje koncert dla młodzieży uczęszczającej do szkół gimnazjalnych. 
Koncert ma charakter prewencyjno-profilaktyczny pod hasłem:
„Nie piję, nie palę, nie biorę” .

Impreza  organizowana jest w partnerstwie z :
  - Ośrodkiem Oświaty i Wychowania w Świeciu,
  - Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu, 
  - Stowarzyszeniem Osób Bezrobotnych w Świeciu. 
     
     Dnia 17 czerwca 2016 r. odbędzie się koncert zespołu rokowego „Na ostatnią chwilę” oraz prezentacja sytuacji i zdarzeń wynikających z występowania wszechobecnych trucizn, jakimi są alkohol, narkotyki i dopalacze. 
     Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości wśród młodych ludzi w wieku adolescencji na temat szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych, narkotyków, alkoholu i dopalaczy. Poruszona zostanie również tematyka Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS). Uzależnienie się od środków chemicznych rujnuje życie młodego człowieka co  w konsekwencji prowadzi do śmierci. 
     Głównym celem organizatora jest promowanie pozytywnych wartości i wzorców osobowych oraz wybór życia bez uzależnień.
Zapraszamy
Kierownik OPS w Świeciu
wraz z pracownikami


© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008