Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc

Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneASYSTENCI RODZINY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIECIU NA V OGÓLNOPOLSKIM ZLOCIE ASYSTENTÓW RODZINY (2016-09-19)
Untitled document

W dniu 12 i 13 września 2016 roku, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, odbył się V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny. W wydarzeniu tym wzieli również asystenci rodziny z Naszego Ośrodka.

Untitled document

,, „Zależy nam na tym, aby asystentów rodziny było coraz więcej, aby ich pozycja zawodowa została wzmocniona” – powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska podczas V Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny.  

 

12 i 13 września, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, odbywa się V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny. W wydarzeniu bierze udział ok. 300 osób, specjalistów pracy z rodziną i naukowców z całej Polski.

 

„Cieszę się, że spotykam tu tak wielu asystentów rodziny. Dziękuję za Państwa pracę i ogromny trud. Wasz wkład w rozwój społeczeństwa jest nieoceniony” – mówiła podczas otwarcia konferencji Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

W ramach V Zlotu zaplanowano cykl dwudniowych zajęć, obejmujących wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne.

 

Minister Rafalska przypomniała, że głównym zadaniem asystenta rodziny jest prowadzenie zindywidualizowanej pracy z rodziną, która ma np. problemy opiekuńczo-wychowawcze. Rolą asystentów rodziny jest wspieranie rodziny, jest to działanie profilaktyczne, a nie kontrolne, ingerujące w samodzielność rodziny.

 

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie spełniać prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci. Celem pracy asystenta jest doprowadzenie do osiągnięcia przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

 

Powołanie asystentów rodziny jest zadaniem własnym gminy. W latach 2012 - 2014 było zadaniem fakultatywnym, a od 2015 roku stało się zadaniem obligatoryjnym. Z danych na koniec grudnia 2015 r. wynika, że gminy zatrudniały 3816 asystentów rodziny, czyli o 12,4% więcej niż w 2014 r. (3393 asystentów). W 178 gminach wciąż jednak nie ma ani jednego asystenta. Z usług asystentów rodziny skorzystało w  ubiegłym roku  41 739  rodzin (w 2014 r. 37 876  rodzin), co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 10,1%.  Od roku 2012 roku działa program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który wspiera samorządy terytorialne w zatrudnianiu asystenta rodziny. W 2016 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na ten cel przeznaczyło najwyższą do tej pory kwotę 59,1 mln zł.

 

„Rodzina 500 plus” – ponad 9,2 mld zł trafiło już do rodzin

 

 

Minister Elżbieta Rafalska podsumowała także funkcjonowanie programu „Rodzina 500 plus”. Świadczeniem objętych jest już ponad 3,7 mln dzieci. Do końca sierpnia tego roku złożono ponad 2,78 wniosków, a wydano 2,58 mln decyzji – to 92,8% realizacji złożonych wniosków. Do rodzin przekazano już 9,27 mld zł,,

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (strona internetowa)

 

img

Asystenci rodziny Naszego Ośrodka: Ludmiła Młynik, Karina Milczewska, Katarzyna Zemke w wytwornym towarzystwie dr hab. Izabeli Krasiejko badaczki asystentury rodziny i autorki licznych prac naukowych.

 

 

imgimgimgimgimg© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008