Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc

Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneUSTAWA "ZA ŻYCIEM" (2017-03-08)
Untitled document Untitled document

img

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu zaprasza kobiety potrzebujące wsparcia będące w ciąży do skorzystania z oferty pomocy zgodnie z katalogiem zawartym w ,,Ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem”. Zakres świadczonego wsparcia dla potrzebujących tej formy pomocy obejmuje wiele obszarów w związku z tym zachęcamy do zapoznania się z tą ofertą. Poradnictwo w w/w zakresie koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w ,,Ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej”. Koordynacja polega na opracowywaniu wspólnie z osobami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia, występowania przez asystenta rodziny w imieniu osób potrzebujących pomocy na ich żądanie do podmiotów zobligowanych do wsparcia. Zapewniamy, że asystenci rodziny pracujący w Naszym ośrodku pomocy pomogą w przezwyciężeniu trudności, są to osoby otwarte na pomaganie osoby kompetentne, empatyczne. Są w życiu takie chwile, w których samemu trudno pokonać czasem małe przeszkody życia codziennego. Warto więc poprosić o pomoc drugiego człowieka. Zachęcamy więc do korzystania z tej darmowej pomocy.

 

Marzena Brac© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008