Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc

Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneRuszyliśmy ponownie z żywnością... (2017-04-26)
Untitled document

img

Untitled document

W dniach od 19 kwietnia 2017r. do 28 kwietnia 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu podjął się bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji Bydgoskiej. Zadanie to należy do zadań organizacji pozarządowych jednakże żadna z organizacji wyznaczona przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nie podjęła się dystrybucji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym na terenie gminy Świecie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu pomimo wielu trudności i dodatkowego obciążenia podjął się tego wyzwania. Wydaliśmy już około 14 ton żywności dla osób najbardziej potrzebujących. Wartość wydanej żywności szacowana jest na około 60 tys. zł. Żywność wydawana jest osobom ze skierowaniem od pracownika socjalnego po spełnieniu kryteriów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2015.1058).

Łącznie OPS w Świeciu wydał już w 2017 roku 28 ton żywności, szacowane łącznie na około 120 tys. zł.

Odbiór żywności odbywa się w Inkubatorze Przedsiębiorczości ul. Chmielniki 2 w Świeciu.

Planujemy w miesiącu maju i czerwcu 2017 roku wydać kolejną żywność.

Podziękowania dla wszystkich osób, które pomagały przy rozładunku i przyczyniły się do płynnego wykonania tego zadania.

Kierownik OPS w Świeciu

Marzena Brac

 

imgimgimgimgimg© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008