Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc

Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneRuszamy z wydawaniem żywności... (2018-02-26)
Untitled document

img

Untitled document

imgimgimg

Od dnia 27 lutego do dnia 9 marca 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu będzie zajmował się bezpłatną dystrybucją żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji Bydgoskiej.

Do rozdysponowania jest około 15 ton. Zadanie to należy do zadań organizacji pozarządowych jednakże żadna z organizacji wyznaczona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie podjęła się dystrybucji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym na terenie gminy Świecie.

Żywność wydawana jest osobom ze skierowaniem od pracownika socjalnego po spełnieniu kryteriów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2015.1058).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Z powyższej pomocy mogą korzystać osoby samotne i rodziny, których dochody nie mogą przekroczyć poniższych kwot:

  •        1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

  •        1028 zł w przypadku osoby w rodzinie

Odbiór żywności odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Gen. Józefa Hallera 11 w Świeciu, pok. nr 4 (piwnica).

Harmonogram odbioru żywności do pobrania w załącznikach poniżej.

Załącznik: 


© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008