Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc

Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneZaproszenie na "NEET Staże 2 - Droga do zatrudnienia" (2018-02-28)
Untitled document Untitled document

 

Na przełomie lutego i marca 2018 r. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oraz Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” rozpoczynają realizację projektu dla osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego (w wieku 18-35 lat). W ramach projektu osoby, które nie są zatrudnione, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie są w trakcie szkoleń oraz nie pracują mogą wziąć udział w programie mobilności ponadnarodowej, obejmującym:

 

a) przygotowanie w kraju – szkolenie językowe, warsztaty itp.

b) wyjazd zagraniczny – ok. 2-miesięczny pobyt u partnera ponadnarodowego we Włoszech, obejmujący staż zawodowy (do wyboru różne branże i stanowiska pracy w branży min. hotelarskiej, gastronomicznej, chemicznej), zajęcia językowe, imprezy kulturalne, wycieczki itp.

c) wsparcie po powrocie do kraju – w tym staż u pracodawcy krajowego, warsztaty, pośrednictwo pracy itp.

 

Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:

 

a) w ramach wsparcia w kraju: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

b) w ramach pobytu za granicą: koszt przejazdu z i do Polski, transport w miejscu pobytu, zakwaterowania, całodzienne wyżywienia, imprezy kulturalne, ubezpieczenie itp. oraz „kieszonkowe”

 

Więcej informacji i szczegóły dotyczące projektu otrzymają Państwo w Biurze Projektu:

 

- Kujawska Szkoła Wyższa, Pl. Wolności 1, 87-800, e-mail: projekt.neet@ksw.wloclawek.pl, telefon: +48660718362,

- Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, e-mail: rekrutacjaneet@lgd.bydgoszcz.pl , telefon: +48668424942 oraz na stronie internetowej projektu www.NEETstaze.pl .

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Priorytet IV – INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA, Działanie 4.2 – Programy mobilności ponadnarodowej.

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania

„DWIE RZEKI”

ul. Długa 16

85-034 Bydgoszcz

tel. 789 442 840

e-mail: e.ronabialy@lgd.bydgoszcz.pl  

www.lgd.bydgoszcz.pl  

 © BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008