Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc

Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneProjekt 'Usługi Społeczne - dla każdego!' (2019-01-03)
Untitled document

W ramach Projektu „Usługi społeczne - dla każdego!”, asystenci osób niepełnosprawnych zatrudnieni w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej, zaangażowali się w pomoc i wsparcie beneficjentów w poprawie ich  warunków bytowych. Są to osoby, których sytuacja bytowa wynika 

z uwarunkowań związanych z chorobą oraz ubóstwem. Dlatego też, zgłoszono 13 rodzin do akcji „Szlachetnej Paczki”. Wszystkie zgłoszone rodziny zakwalifikowały się  i otrzymały wsparcie od Darczyńców. W ramach wsparcia otrzymały m.in. :

- łóżka, automat do prania, lodówki, mikrofalówki, odkurzacze,  elektryczne maszynki do golenia, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki, odzież, żywność, środki czystości i wiele innych cennych rzeczy.

W imieniu naszych beneficjentów serdecznie dziękujemy wolontariuszom  Szlachetnej Paczki za zaangażowanie i włożony wkład podczas całej akcji oraz Darczyńcom za okazane serce i wparcie. Jesteście bardzo wyjątkowymi ludźmi, którzy w sposób dojrzały postrzegają życie. W pełni rozumiecie sens i potrzebę Waszej misji społecznej jaka jest wolontariat. Poświęcając swój czas, dajecie potrzebującym cząstkę samego siebie, a to jest największy dar, którego nie da się kupić. Dzięki Wam nasi podopieczni, schorowani, osamotnieni i nieliczący już na nic dobrego w życiu – otrzymali iskierkę nadziei na lepsze jutro. Sprawiacie, że ich życie jest lepsze. Wasza empatia, wrażliwość i dobroć budzą nasz największy szacunek. Jesteście wzorem do naśladowania nie tylko dla Waszych koleżanek
i kolegów, ale i dla całej społeczności.

Szczególne podziękowania dla Koordynatorów Szlachetnej Paczki Pana Janusza Sienek, Iwony Kornackiej, oraz ich wolontariuszy Moniki Pruś, Elżbiety Bagniewskiej, Pawła Piesik, Kacpra Nosal, za włożony wkład w przygotowanie i realizację całej akcji Szlachetnej Paczki. Oczywiście największe podziękowania należą się Darczyńcom, bez których cała akcja nie była by możliwa, w szczególności Szkole Podstawowej w Grupie, Drużynie Harcerskiej „ Cztery Żywioły”, 1 Szczep Gromad Zuchowych  ze Świecia,  firmie Mondii,  Staroście Świeckiemu wraz z  pracownikami Starostwa Powiatowego, oraz anonimowym Darczyńcom z całej Polski.

Państwa pomoc jest cennym wkładem w poprawę warunków życia naszych beneficjentów. Wasze hojność dała wiele radości i niezmiernie pomoga w codziennym życiu. Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować za Wasze otwarte serca, za wsparcie - Wasza obecność utwierdza nas w przekonaniu, że to co robimy ma sens! Wywołaliśmy wspólnie uśmiech na twarzach rodziny - dziękujemy Wam za to!

Untitled document

 


 

img img img

img img img

img img img

img img img

img img img

img img img

img img© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008