Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc


Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneProjekt Usługi społeczne - dla każdego! (2019-01-09)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego „Usługi społeczne – dla każdego!” organizuje spotkania o charakterze grupowym i indywidualnym dla osób niepełnosprawnych objętych projektem. Za wsparcie i realizacje odpowiedzialni są asystenci osoby niepełnosprawnej oraz psycholog.  


Untitled document

 

Celem spotkań jest:

 - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu beneficjentów projektu ,,Usługi społeczne – dla każdego!”,

 - wsparcie w procesie przeciwdziałania poczuciu osamotnienia, poczuciu bycia gorszym, m.in. z powodu niepełnosprawności, ubóstwa,

 - pomoc w integracji osób z różnych środowisk, osób z niepełnosprawnościami,

 - stwarzanie przestrzeni, gdzie beneficjenci mogą dzielić się między sobą swoimi doświadczeniami związanymi z życiem z niepełnosprawnością,

 - pomoc w stworzeniu atmosfery sprzyjającej rozmowie, zawieraniu znajomości przez beneficjentów projektu,

 - stwarzanie okazji do poznawania i korzystania z oferty kulturalnej i rekreacyjnej okolic Świecia,

 - stwarzanie okazji do przyjemnego spędzania czasu w towarzystwie podopiecznych 
z podobnymi problemami ,

 - stymulowanie poznawcze beneficjentów, kształtowanie ich stylu życia w aspekcie rozbudzania zainteresowania i włączania w życie kulturalne Świecia i okolic,

 - promowanie oraz pomoc w kształtowaniu postawy dbałości o własne zdrowie somatyczne jak i dobrostan psychiczny,

 - propagowanie i wsparcie w kształtowaniu dojrzałej postawy osoby niepełnosprawnej,

 - wsparcie w kształtowaniu, przejawianiu, i wprowadzeniu w życie właściwych zachowań społecznych.


Spotkania odbywają się z różną częstotliwością w ciągu miesiąca – głównie w zależności od stopnia zainteresowania i przejawianej gotowości beneficjentów projektu. Proponowanymi formami aktywności są:

 - uczestnictwo w seansach filmowych świeckiego kina „ Wrzos”,

 - spotkania w kawiarni,

 - korzystanie z groty solnej, basenu  w świeckim Parku Wodnym,

- spotkania o charakterze okolicznościowym połączonych z rozmową, elementami oddziaływania terapeutycznego poprzez kontakt z rękodziełem /sztuką np. wspólna Wigilia,

 - spotkań o charakterze rekreacyjnym.


img img img

img img img

img img img img img img

img img img

img img img

img img © BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008