Strona startowa

 
 
Informacje
Kontakt
Pomoc


Ogłoszenia


Struktura

Projekty Unijne
Muzeum Pożarnictwa Ziemi Świeckiej (2019-09-27)
Untitled document

W dniu 25.09.2019 r. w ramach działań projektowych, realizowanych przez asystentów osób niepełnosprawnych i psychologa, udano się z grupą osób niepełnosprawnych do Muzeum Pożarnictwa Ziemi Świeckiej, które jest prowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świeciu. Muzeum gromadzi, opracowuje i eksponuje zbiory ilustrujące dzieje straży pożarnej i miasta Świecie. W muzeum znajdują się eksponaty stałe.

Czas spędzony w muzeum był dla beneficjentów swoistym spotkaniem z przeszłością i historią. Dodatkowym atutem było to, że grupę oprowadzał po muzeum jeden z beneficjentów należacy do Zarządu OSP w Świeciu. Do najciekawszych zabytków w kolekcji należy zaliczyć: sikawki różnych typów z XIX i XX wieku, sprzęt alarmowy (syreny, bekadła, sygnałówki, pożarowskazy), ręcznie wyszywane sztandary jednostki straży pożarnej w Świeciu, sprzęt oświetleniowy, armaturę wodną. Integralną częscią muzeum jest Dział Historii Miasta Świecie, który prezentuje w swojej ekspozycji wielowiekowe dzieje Świecia. Gromadzi cieszące się zainteresowaniem stare pocztówki oraz fotografie.

Przedsięwzięcie, oprócz nadrzędnego celu, którym była aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością, niosło w sobie cel edukacyjny - poszerzenie wiedzy dotyczącej pożarnictwa i wiedzy ogólnej, dotyczącej Świecia oraz okolic. Czas, który beneficjenci spędzili wspólnie sprzyjał zacieśnianiu pozytywnej relacji koleżeńskiej między nimi, ciekawemu i produktywnemu spędzeniu czasu poza domem. Działanie to przyczyniło się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w odbiorze kultury w Świeciu.

Untitled document


img img img

 

img img img

img img img

img img img

img img img

img img img© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008