Strona startowa

 
 
Informacje
Kontakt
Pomoc


Ogłoszenia


Struktura

Projekty Unijne
Zakończenie Klubu Rodzica (2019-10-03)
Untitled document

W dniu 27.09.2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się ostatnie spotkanie prowadzonego od kwietnia br. w ramach projektu socjalnego "Klubu Rodzica". Projekt ten wpisuje się w "Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Świecie na lata 2019-2021"

Celem głównym projektu było "wspieranie rodziców w roli świadomych i odpowiedzialnych opiekunów oraz przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży".

W/w cel wynikał z potrzeby, którą podczas swojej pracy z rodzinami zauważają pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny. Do celów tych zaliczyć można kształtowanie osobowości dziecka przez poprawne relacje w rodzinie. Poprawne relacje dziecka z rodzicami od najwcześniejszych lat jego życia ułatwią rozwinięcie jego ambicji, planów na przyszłość i społecznego zaangażowania.

W okresie od kwitnia do września 2019 r. odbyło się 9 warsztatów prowadzonych przez pracowników Ośrodka, podczas których rodzicom dostarczono wiedzy na temat prawidłowych postaw rodzicielskich, zapoznano rodziców ze sztuką aktywnego słuchania dzieci, sposobami rozwiązywania konfliktów w relacji rodzic-dziecko, prowadzone były również treningi stosowania komunikatu "ja".

W okresie wakacyjnym w warsztatach, które były prowadzone w formie zabaw integracyjnych, uczestniczyli rodzice z dziećmi. Podczas jednego ze spotkań dzieci miały możliwość spotkania się z zaproszonymi strażakami, którzy w ciekawy sposób opowiedzieli o swojej pracy, o zagrożeniach w okresie wakacyjnym oraz o sposobach radzenia sobie w różnych niebezpiecznych dla dzieci sytuacjach. Podczas każdego spotkania na uczestników czekał słodki poczęstunek oraz owoce.

Dnia 27 września w spotkaniu wzięli udział rodzice z dziećmi. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano słodki poczęstunek oraz zamówiono pizzę. Każda rodzina biorąca udział w projekcie otrzymała podziękowania pisemne oraz nagrody w postaci gier planszowych.

Untitled document


img img img

 

img img img

img img img

img img img

img img img

img img img

img img img

img img img

img img img

img img img

img img img

img img img

img img img

img© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008